WETSVOORSTEL – WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT EN DE WET
OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE IN VERBAND MET DE
AANPASSING VAN DE REGELING VAN VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING VOOR LEVENSLANGGESTRAFTEN

 

Colofon
Wetsvoorstel

Uitgave
Stichting Forum Levenslang
www.forumlevenslang.nl

Druk
juli 2011