Zorg, behandeling en perspectief,
de volgprocedure levenslanggestraften.

Inhoudsopgave:

  1. Stand van zaken 1
  2. Standpunt Forum Levenslang 5
  3. De oude ‘Volgprocedure langgestraften’ 5
  4. De uitgangspunten voor zorg en welzijn 7
  5. Behandeling en bejegening met het oog op het bieden van perspectief 8
  6. De nieuwe Volgprocedure levenslanggestraften 8
  7. Samenplaatsen 10

Definitieve versie 20120514