Notitie

Van: Merel Pontier

Aan: Forum Levenslang; Wiene van Hattum

Datum: 20 april 2016

Betreft: Tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf opgelegd door internationale

strafhoven