Colofon
Factsheet
Feitelijke gegevens over de levenslange gevangenisstraf

Uitgave
Stichting Forum Levenslang
www.forumlevenslang.nl

Tekst en samenstelling
Mr. W.F. van Hattum,
tenzij anders aangegeven

Redactie
J.H. ten Brinke
D.J.G.J. Cornelissen

Druk
2e gew. en herz. druk

ISBN
978-90-815645-02