Publication Archives

Volgprocedure

Zorg, behandeling en perspectief, de volgprocedure levenslanggestraften. Inhoudsopgave: Stand van zaken 1 Standpunt Forum Levenslang 5 De oude ‘Volgprocedure langgestraften’ 5 De uitgangspunten voor zorg en welzijn 7 Behandeling en bejegening met het oog op het bieden van perspectief 8 De nieuwe Volgprocedure levenslanggestraften 8 Samenplaatsen 10 Definitieve versie 20120514

Wetsvoorstel

WETSVOORSTEL – WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT EN DE WET OP DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE REGELING VAN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING VOOR LEVENSLANGGESTRAFTEN   Colofon Wetsvoorstel Uitgave Stichting Forum Levenslang www.forumlevenslang.nl Druk juli 2011

Factsheet

Colofon Factsheet Feitelijke gegevens over de levenslange gevangenisstraf Uitgave Stichting Forum Levenslang www.forumlevenslang.nl Tekst en samenstelling Mr. W.F. van Hattum, tenzij anders aangegeven Redactie J.H. ten Brinke D.J.G.J. Cornelissen Druk 2e gew. en herz. druk ISBN 978-90-815645-02