Literatuur

Versie: 2018 12|KW

‘De moeite van het lezen of het bekijken waard’ (In alfabetische volgorde van de naam van de auteur)

Boekpublicaties

 • Altunashvili, B. – :’De uitzichtloosheid van levenslang. De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de waarborgen van het EVRM’, Weert – 2015
 • Baron, Ineke – en Niels de Jong: ‘Levenslang’, Boekencentrum – Zoetermeer, 2012 (ISBN 978 90 2392 700 6)
 • Beijering, Marjan – : Moordlied in Drenthe. In het spoor van herinneringen’, Utrecht – 1999
 • Belinfante, A.D. – : ‘In plaats van Bijltjesdag’, Van Gorcum – Assen, 1978
 • Bemmelen, J.M. – : ‘Het probleem van de doodstraf’, Veen – Amsterdam, 1948
 • Bergveen, Hugo – : ‘Bajes voor beginners’, Van Gorcum – Assen, 2014 (ISBN 978 90 2325 294 8)
 • Bleichrodt, F.W. – : ‘Een leven lang. De levenslange gevangenisstraf en de longstay in het kader van de terbeschikkingstelling in onderlinge samenhang bezien’, (Oratie RUG), Kluwer – Deventer, 2006 (ISBN 978 90 1303 899 6)
 • Bont, T. de & Meijer, S. – : ‘Hoe te reageren op de allerergste misdaden? Over de rol van vergelding en beveiliging bij de levenslange gevangenisstraf’, in: J. Ouwerkerk e.a. (red.), Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel, Den Haag: Sdu 2013, p. 119-130
 • Bouman, Jan – : ‘Zitvlees’, Soest – 2016
 • Cock, Jan de – : ‘Hotel Pardon. Wereldverhalen over verzoening’, Lannoo – Tielt, 2014 (ISBN 978 94 0142 183 6)
 • Cohen, Stanley – en Laurie Taylor: ‘Psychological Survival. The Experience of Long-Term Imprisonment’, Penguin Books – Harmondsworth, 1972
 • Creese, Richard – , W.F. Bynum en J.Bearn: ‘The Health of Prisoners. Historical Essays’, Rodopi – Amsterdam, 1995 (ISBN 978 90 5183 869 5)
 • Dalrymple, Theodore – : ‘Leven aan de onderkant. Het systeem dat de onderklasse instandhoudt’, Spectrum – Utrecht, 2004 (ISBN 978 90 2749 917 2)
 • Gaarthuis, R.S.T. – : ‘De levenslange gevangenisstraf in Engeland en Wales: een reconstructie’, in: Ontmoetingen, Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, 2007, nr 13, p. 53-70
 • Gerritsen, Rein – :Knock-out / 1. De zieke ziel, Rotterdam – 2011 (ISBN: 978 90 4770 122 4)
 • Geuze, Hanna – en Geertje Fokkema: ‘Levenslang (verhalen, brieven en gedichten uit de gevangenis)’, Gevangenenzorg Nederland – Zoetermeer, 2010 (in eigen beheer)
 • Grinten, Leonie van der – : ‘Geen streepjes op de muur’, Amersfoort – 2013 (ISBN 978 90 8863 122 1)
 • Hattum, W.F. van – : ‘Het irrationele van de levenslange straf. De levenslange gevangenisstraf in Nederland in het licht van de rechtspraak van het EHRM en andere Europese ontwikkelingen’, in: Systeem in ontwikkeling, Liber Amicorum G. Knigge (red. A. Harteveld, D.H. de Jong en E.F. Stamhuis), Wolf Legal Publishers – Nijmegen, 2005, p. 231-259 (ISBN: 978 90 5850 152 3)
 • Hattum, W.F. van – : ‘De levenslange straf’, in: Ontmoetingen, Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, 2007, nr. 13, p. 7-24 )
 • Hattum, W.F. van – : ‘Het probleem van de levenslange gevangenisstraf’, in: Most probably the best professor of forensic psychiatry, Liber Amicorum prof. dr. Dick Raes (red. J. Harte, T. Verhagen en M. Zomer), Wolf Legal Publishers – Nijmegen, 2009, p. 311-329 (ISBN 978 90 5850 626 9)
 • Hattum, W.F. van – : ‘TBS en levenslang. De marge van de strafrechter en de rol van de deskundige, naar aanleiding van de strafzaak tegen Juliën C.’, in: Vrijheid en verlangen, Liber Amicorum prof. dr.
 • Antoine Mooij (red. F. Koenraadt en I. Weijers), Boom Juridische uitgevers – Den Haag, 2009, p. 125-149 (ISBN 978 90 8974 106 6)
 • Hattum, Wiene van – : ‘Positieve verplichtingen rond de tenuitvoerlegging van een (levens)lange vrijheidsstraf‘ in: Het Roer Recht. Liber Amicorum aangeboden aan Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra, Zutphen: Paris 2013, p. 163-176
 • Hullu, J. de -: ‘Enkele suggesties voor herziening van het strafrechtelijk sanctiestelsel’, in: J.W de Hullu, F.W. Bleichrodt & O.J.D.M.L. Jansen, Herziening van het sanctiestelsel, Kluwer – Deventer, 2002, p. 1-87 (ISBN 978 90 1300 329 1)
 • Hullu, J. de – : ‘Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht’, Kluwer – Deventer, 2006 (2012: ISBN 978 90 1307 288 4)
 • Janssens, Liisa – : ‘Rechtvaardigheid: over het oordeel en de naastenliefde’, Master thesis Leiden University (Faculty of Humanities) – 2015
 • Jong, Walter de – : ‘Lifelong Imprisonment’, profielwerkstuk Driestar College – Gouda, 2016 (derde prijs in de Jan Penprijs 2017 (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Jonge, Gerard de – : ‘’De B-vleugel procedures’, in: ‘Advocaat(-generaal), Liber amicorum Taru Spronken’(red. T. Dieben, J.I.M.G. Jahae en P. van Kampen, p. 365-373
 • Kalmthout, A.M. – en P.J.P. Tak: ‘Ups en downs van de minimumstraf’, Wolf Legal Publishers – Nijmegen, 2003 (ISBN 978 90 5850 058 8)
 • Kelk, C. – : ‘De zwaarst veroordeelden en hun perspectieven: geen vrijheidsbeneming zonder einde’, in: M. Boone e.a. (red.), Discretie in het strafrecht, Boom juridische uitgevers – Den Haag, 2004, p. 267-290 (ISBN 978 90 5454 517 0)
 • Kool, R.S.B. – : commentaar op artikel 51a-51h Sv (suppl. 178, november 2009) en commentaar op artikel 51a Sv (suppl. 182, februari 2010), in: A.L. Melai en M.S. Groenhuijsen, Het wetboek van strafvordering, Kluwer navigator Collecties – Deventer (online)
 • Laanen, F. van – : ‘Levenslange gevangenisstraf in het sanctiestelsel van de eenentwintigste eeuw’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen (De Hullubundel, liber amicorum J. de Hullu), Wolf Legal Publishers – Nijmegen, 2003, p. 411-431 (ISBN 978 90 5850 047 2)
 • Lennart, Stacey – :en Kristen Kemp: ‘Levenslang’, Meulenhoff Boekerij – Amsterdam, 2011 (ISBN 978 90 2255 968 0)
 • Liem, Marieke – : ‘After Life Imprisonment: Reentry in the Era of Mass Incarceration’, New York – 2016 (ISBN 9781479882823)
 • Nagel, W.H. – : ‘Het strafrecht en de onmens’, (inaugurele rede), Bert Bakker-Daamen – ’s-Gravenhage, 1956
 • Noo, Metta de – : ‘Er werd mij verteld, over Lucia de B. De klok, de klepel en de klokkenluider’, Aspekt – Soesterberg, 2010 (ISBN 978 90 5911 974 1)
 • Pemberton, Antony – : ‘Victimology with a hammer: the challenge of victimology’, inaugurele rede – Tilburg, 11 december 2015
 • Piersma, Hinke – : ‘De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989’, Balans – Amsterdam, 2005 (ISBN 978 90 5018 661 2)
 • Raes, D. – : ‘Er is geen tijd of is er niets dan tijd? Een korte beschouwing over de tijdsbeleving van levenslanggestraften’, in: Vrijheid en verlangen, Liber Amicorum prof. dr. Antoine Mooij (red. F. Koenraadt en I. Weijers ), Boom Juridische uitgevers – Den Haag, 2009, p. 297-302 (ISBN 978 90 8974 106 6)
 • Serrarens, Judith – : ‘Het effect van het Vinter-arrest op de Nederlandse rechtspraak’, in: ‘Advocaat(-generaal), Liber amicorum Taru Spronken’(red. T. Dieben, J.I.M.G. Jahae en P. van Kampen, p. 349-364
 • Smit, Sabrina – en anderen: ‘Wraakgevoelens. Verhalen van ouders van vermoorde kinderen’, Vuyk & Co – Leeuwarden, 2009 (ISBN 978 90 7936 206 6)
 • Swaen, Jo – : ‘De praktijk van de levenslange gevangenisstraf in Nederland. Humaan of inhumaan?’, Blikopdewereld (www.blikopdewereld.nl), 2013
 • Verburg, Alex – : ‘De verzoening. Het verhaal van Hank Heijn’, Amsterdam – 2006 (ISBN 978 90 295 9237 6)
 • Waal, Heleen de – : ‘Halve lucht. Hoe een AIVDér door de eigen dienst werd veroordeeld’, Balans – Amsterdam, 2011 (ISBN 978 94 600 3327 8)
 • Wely, Mick van – : ‘Levenslang. De straf en de daders’, Just Publishers – Meppel, 2013 (ISBN 978 90 897 5227 7)
 • Weringh, Koos van – : ‘De zaak Sara Beugeltas’, De Arbeiderspers – Amsterdam, 1995 (ISBN 978 90 295 5719 1)
 • Willigenburg, Theo van – : ‘Gevallen vogel achter tralies’, Damon – Budel, 2014 (ISBN 978 94 603 6192 0)
 • Zee, Simone van der – : ‘Het staatshotel. De bajes, stortplaats van de samenleving’, De Geus – Breda, 2012 (ISBN 978 90 445 1746 0)

Publicaties in dagbladen en tijdschriften

 • Almenara, M.A. – en D. van Zyl Smit: ‘Human Dignity and Life Imprisonment: The Pope Enters the Debate’, Human Rights Law Review, 2015, p. 1-8
 • Anker, H. – : ‘Levenslange gevangenisstraf in de schijnwerpers’, Nieuwsbrief Strafrecht, 25 maart 2004, nr. 4, p. 300-303
 • Interview met W. Anker– : ‘Met de deur voorgoed dicht, is er alleen nog wanhoop’, Trouw 8 maart 2014, De Verdieping, p. 8.
 • Anoniem: ‘Moordenaar juwelier Stratmann wil luxe cel niet kwijt’, De Telegraaf (binnenland), 19 februari 2015
 • Anoniem: ‘Cel uit voor invasie van 242 Noren’, De Telegraaf, 7 maart 2015, p. T15
 • Anoniem: ‘Afdeling K. moet weg uit Veenhuizen’, Dagblad van het Noorden, 7 maart 2015, p. 4
 • Anoniem: ‘Rechter: ‘uit armoede’ legden we Mohammed B. levenslang op’, NRC-Handelsblad – 16 juli 2015
 • Anoniem: ‘Een evaluatie na 25 jaar cel biedt de levenslanggestrafte perspectief’, Trouw – 27 november 2015
 • Anoniem: ‘Kabinet maakt opleggen van levenslang nu zelf moeilijker’, (Commentaar) NRC-Handelsblad – 26 november 2015
 • Anoniem: ‘Het is een ongelooflijk krankzinnige affaire’, NRC.nl, 1 maart 2014
 • Anoniem: ‘Levenslang veroordeelde mag resocialiseren. Edwin S. krijgt gelijk in kort geding tegen Nederlandse Staat’, De Telegraaf – 10 augustus 2016
 • Anoniem: ‘Staat verliest zaak om levenslange straf’, Trouw – 11 augustus 2016
 • Balemans, M.P.M. – : ‘Twintig jaar of levenslang? Een te groot gat’, Rechtshulp 2004, nr. 9, p. 17-19
 • Belleman, Saskia – en Jorn Jonker: ‘Celdeur op een kier. Levenslang is toch geen levenslang’, De Telegraaf, 13 juni 2015
 • Belleman, Saskia – : ‘Dertig jaar met tbs komt zelden voor. Analyse vonnis over broers Admilson en Marcos R.’ De Telegraaf – 25 november 2015
 • Besselink, Nicole – : ‘Ook in de gevangenis kan je leven van waarde zijn’, Trouw – 31 december 2014
 • Besselink, Nicole – : ‘Levenslang zonder perspectief is misschien erger dan de doodstraf’, (interview met Jeroen Recourt), Trouw – 6 januari 2015
 • Besselink, Nicole – : ‘Tussentijdse toets bij levenslang verdwijnt in de la’, Trouw – 2 december 2015
 • Besselink, Nicole – : ‘Zicht op vrijheid bij levenslang’, Trouw – 1 april 2016
 • Beunders, H. – : ‘Ik levenslang, dan jij ook levenslang’, De Groene Amsterdammer 29 maart 2017
 • Bleichrodt, F.W. – : ‘De strafrechter en de invulling van de straf’, noot onder HR 16 juni 2009, Delikt en Delinkwent 2009, afl. 8, nr. 66
 • Blextoon, R. – : ‘Levenslang (Een kijkje bij de buren)’ Nederlands Juristenblad 2003, p. 1237-1238
 • Boer, Jantien de – : ‘Langgestraften weigeren cel aan Noren af te staan’, Leeuwarder Courant, 21 januari 2015
 • Boer, Jantien de – : ‘Knokken voor essentie ‘Afdeling K’’, Leeuwarder Courant, 22 januari 2015, pg 31
 • Boer, Jantien de – : ‘Knokken voor ‘Afdeling K’’, Dagblad van het Noorden, 22 januari 2015, pg 3
 • Boer, Jantien de – : ‘Ministerie moet trots zijn op Afdeling K’, Leeuwarder Courant, 24 januari 2015
 • Boer, Jantien – : ‘Bajes-afdeling K knokt tegen de staat’, Dagblad van het Noorden, 21 februari 2015, p. 14
 • Boer, Jantien de – : ‘Mensen’, Leeuwarder Courant (column), 27 juni 2015
 • Boer, Jantien de – : ‘Levenslangers zijn terug in het beton’, Leeuwarder Courant – 20 juli 2015 en Dagblad van het Noorden – 20 juli 2015
 • Boere, Raymond – en Koen Voskuil: ‘Ja echt, deze oase is een gevangenis. Gedetineerden naar rechter om verhuizing te voorkomen’, Algemeen Dagblad, 20 februari 2015, p. 16
 • Boersma, Ynske – : ‘Deze gevangenis lijkt zo veel mogelijk op de buitenwereld (en dat werkt)’, www.decorrespondent.nl, 7 januari 2016
 • Bolkestein, Frits – : ‘Maak voor levenslanggestraften gratie mogelijk’, de Volkskrant – 24 februari 2016
 • Bont, T. de – : ‘Perspectief voor levenslang gestraften ontbreekt. Levenslang mag niet zo maar levenslang zijn’, Advocatenblad 2010, p. 58-60
 • Boone, M. – : ‘Het minimum van levenslang’, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten: NJCM-bulletin 2004, p. 372-378
 • Bosch, Anique van den – : ‘Bied bij levenslang direct resocialisatieactiviteiten’, de Volkskrant – 31 augustus 2016
 • Bouman, Marco – : Levenslang moet levenslang blijven, (interview met Jeroen Recourt), Trouw – 15 januari 2015
 • Canoy, Bart – en Anja Meilink: ‘Gratie na levenslang is alleen aan rechter’, Leeuwarder Courant (Te Gast) – 13 april 2016
 • Claessen, J – en & S. Meijer– : ‘De levenslange gevangenisstraf: hoe lang nog?’, Nieuwsbrief Strafrecht 2013, p. 1110-1123
 • Claessen, J. – : ‘Paus hekelt wraakzuchtig en populistische strafrecht’, 30 oktober 2014
 • Crielaard, Antal -: ‘Rechter weigert levenslang’, Trouw – 26 november 2015
 • Dierx, Janny – : ‘Bij mediation kan een slachtoffer al zijn emoties kwijt’, NRC (Opinie) – 8 september 2017
 • Dijk, J.J.M. van – : ‘De komende emancipatie van het slachtoffer. Naar een verbeterde rechtspositie voor gedupeerden van misdrijven’, Tijdschrift voor herstelrecht, 2009, p. 20-39
 • Dorrestein, L.J.J. – : ‘Levenslang’, De Telegraaf (brieven) – 11 augustus 2016
 • Edens, Rob – : ‘Is het humaan om mensen voor altijd achter tralies te zetten?’, Rechtspraak 3(2015): 1 (2)
 • Elzinga, H.K. – en W.F. van Hattum: ‘Het wetsontwerp voorwaardelijke invrijheidstelling en de levenslange gevangenisstraf’, Nederlands Juristenblad 2006, afl. 24, p. 1302-1307
 • Endedijk, Bram – : ‘De moordenaars missen hun Xbox. Detentie Veenhuizen krijgt 242 Noorse gevangenen. Nederlandse langgestraften moesten daarom weg. Ze willen niet’, NRC-Handelsblad – 26 juni 2015
 • Ferdinandusse, Ward – : ‘Levenslang mag recht op hoop niet ontnemen’, NRC-Handelsblad, 9 november 2015
 • Fitz-Gibbon, K. – :  ‘The mandatory life sentence for murder: An argument for judicial discretion in England’, Criminology and Criminal Justice 2013, p. 506-525
 • Franssen, Anne Grietje – : ‘Niet meer doelloos in de cel’, Trouw – 2 april 2016
 • Graaf, Jolande van der – : ‘Gevangen in duivels mysterie. Herzieningszaak Turkse Koerd Hüseyin Baybasin nadert’, De Telegraaf, 24 oktober 2015, T28
 • Graveland, Gemma – : ‘Langgestrafte crimineel eist behoud van luxe cel. Weduwe vermoorde juwelier Stratman woest’, De Telegraaf (binnenland), 20 februari 2015, p. T4
 • Graveland, Gemma – : ‘Al dat groen werkt eigenlijk als therapie. Frans B. strijdt voor behoud afdeling K’, De Telegraaf, 21 februari 2015, p. T15
 • Groenhuijsen, M.S. – : ‘Levenslange gevangenisstraf in Nederland’, Delikt en Delinkwent 1999, nr. 29, p. 191-195
 • Haan, S.J. de – : ‘De Commissie herziening Gratieregeling’, Delikt en Delinkwent 2017/24
 • Haenen, Marcel – : ‘De gedachte dat ik vrij kan komen vermindert niet mijn pijn’, NRC.nl, 25 juni 2016
 • Hamer, G.P. – en T. de Bont: ‘Levenslang getoetst’, Nederlands Juristenblad 2005, afl. 43, p. 2254-2259
 • Hattum, W.F. van – : ‘De levenslange gevangenisstraf en de toevalsfactor’, Delikt en Delinkwent 2006, afl. 7, nr. 52, p. 755-776
 • Hattum, W.F. van – : ‘Perspectief op verandering’, Sancties 2007, p. 19-31
 • Hattum, W.F. van – : ‘In de daad een mens. De gratieprocedure levenslanggestraften: departementaal beleid en magistratelijk toezicht, vroeger en nu’, Delikt en Delinkwent 2009, afl. 4, nr. 24, p. 325-352
 • Hattum, W.F. van – : noot onder HR 16 juni 2009, Sancties 2009, afl. 5, nr. 24
 • Hattum, W.F. van – : ‘Van een kant. De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Levenslange gevangenisstraf behoort in beginsel tijdelijk te zijn’, Rechtsgeleerd Magazijn
 • Themis 2010, nr. 1, p. 27-30
 • Hattum, Wiene van – : ‘Het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf’, Ars Aequi, 2012, april, p. 312-316
 • Hattum, W.F. – : ’De levenslange levenslange gevangenisstraf’, Noot bij EHRM 17 januari 2012, Vinter en anderen vs het Verenigd Koninkrijk, in: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten, NJCM, 2012, 6, p. 731-744
 • Hattum, W.F. – : ‘Het aanzien van de Staat. Over de praktijk van tenuitvoerlegging van de levenslange straf’, Justitiële Verkenningen 2013, 2, p. 64-84
 • Hattum, Wiene – : ‘Levenslang ‘post Vinter’. Over de gevolgen van de uitspraak van het EHRM van 9 juli 2013 voor de Nederlandse levenslange gevangenisstraf’, Nederlands JuristenBlad 2013, 29, p. 1956-1964
 • Hattum, Wiene van – : ‘De rechter, de minister en de levenslange straf’, Trema, Tijdschrift voor de rechterlijke macht, september 2013 (nummer 7), pp 220-225
 • Hattum, W.F. van – : ‘Resocialisatie is geen gunst, maar een recht’, Trouw 16 juli 2014
 • Hattum, Wiene van – : ‘Het recht van gratie. Naar aanleiding van de vonnissen van de Voorzieningenrechter Den Haag van 10 juli en 18 september 2014 inzake de vorderingen van twee levenslanggestraften’, Nederlands JuristenBlad 2014, 36, p. 2551-2557
 • Hattum, Wiene van – : ‘De rechter, de minister en de levenslange straf (deel 2)’, Trema- Tijdschrift voor de rechterlijke macht, september 2015 (nummer 7), p. 200-208
 • Hattum, Wiene van – : ‘De beleidswijziging levenslange gevangenisstraf, of: de nieuwe kleren van de staatssecretaris’, Nederlands JuristenBlad 2016, 25, p. 1767-1772
 • Hattum, Wiene van – : ‘Het huidige debat over de levenslange gevangenisstraf in Nederland’, Fatik – nog niet gepubliceerd
 • Hattum, W.F. van – : ‘Een ‘review procedure’ voor de levenslange gevangenisstraf’, DD 2016/41
 • Hattum, W.F. van – :  ‘De Hoge Raad en de levenslange gevangenisstraf, een lakmoesproef’, Trema 2016, p. 277-283
 • Hattum, Wiene van – : ‘Plaatsing van levenslanggestraften in het gevangeniswezen; het huidige beleid in het licht van Murray vs. Nederland’, Nederlands Juristenblad afl. 41, 24 november 2017
 • Hattum, W.F. van – : ‘Een nieuwe wettelijke regeling voor de invrijheidstelling van levenslanggestraften’, Ontmoetingen, Voordrachtenreeks Lutje PJG, 2016
 • Hattum, W.F. van – : ‘Van gratie naar herbeoordeling’, Delikt en Delinkwent 2017/25
 • Hermans, Ralph – : ‘Levenslang kan soms te lang zijn’, Het Parool, 4 februari 2015
 • Hielkema, J. – : ‘Een nieuw perspectief voor levenslang?’, Trema Tijdschrift voor de rechterlijke macht, september 2015 (nummer 7), pg 199
 • Hintum, M. van – : ‘Een levenslange gevangenisstraf is een barbaarse straf‘, Volkskrant 13 november 2013
 • Hirsch Ballin, E.M.H. – : ‘Van twee kanten. De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. De duur van de levenslange gevangenisstraf’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2010, nr. 2, p. 80
 • Hol, C. – en J. ten Voorde: ‘Levenslange executie in Nederlands, aanvaardbare executie?’, Ars Aequi 2001, nr. 50, p. 639-641
 • Hugo, Pieter – : ‘Tutsi’s die de excuses van Hutu’s voor hun misdaden accepteerden’, NRC.nl>in beeld – 30 mei 2015
 • Janssen, Jacco -, Tamara Trotman en Liesbeth van Walree: Nederlands Juristenblad, Levenslang, da’s logisch toch … ?, Nederlands Juristenblad 2015/1590 (11 pp)
 • Janssen, Jacco -, Tamara Trotman en Liesbeth van Walree:, ‘Het idee voor een ‘gratieraad’ slaat de plank mis’, Volkskrant 1 maart 2016
 • Jensma, Folkert – :  ́Wie in Nederland levenslang krijgt is geheel verloren ́, NRC Handelsblad, 12 mei 2012
 • Jensma, Folkert – : ‘Als iedere hoop op vrijlating is ontnomen’, NRC Handelsblad 4 mei 2013, Opinie en debat, p.7
 • Jensma, Folkert – : ‘Celstraf betekent dus ook verplicht op bed hangen’, NRC Handelsblad, 20 juni 2015
 • Jonge, G. de – : En toch op vrije voeten. Hoe de staatssecretaris spijt kreeg van de toepassing van artikel 13 Sr, Ars Aequi 2015, nr. xx, p. 312-317
 • Kelk, C. – : ‘Tussen tijdelijk en levenslang: alleen een “strafgat”?’, Delikt en Delinkwent 2004, nr. 33, p. 457-467
 • Kelk, C. – : ‘Levenslange gevangenisstraf: over de Nederlandse praktijk’, noot onder HR 16 juni 2009, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten: NJCM-Bulletin 2010, jrg. 35, nr. 1, p. 25-34
 • Kelk, C. – : ‘De toepassing van artikel 13 Sr op een levenslanggestrafte’, Sancties 2011, p. 70-82
 • Klomp, Chris – : ‘Is levenslang in Nederland een humane straf of niet?’, Algemeen Dagblad – 25 april 2016
 • Klomp, Chris – : ‘Levenslang is mensen behandelen als afval’, Algemeen Dagblad – 26 april 2016
 • Klomp, Chris – : ‘Levenslang veroordeelde mag resocialiseren’, Algemeen Dagblad – 10 augustus 2016
 • Klomp, Chris – : ‘Levenslang gestrafte binnen een maand met verlof’, Algemeen Dagblad – 17 augustus 2017
 • Klomp, Chris – : ‘Blijven jagen op stokoude nazi’s of tijd voor vergeving’, Algemeen Dagblad – 20 oktober 2017
 • Knoops, Geert-Jan – (opinie): ‘Levenslang is en straf voor het leven’, De Telegraaf – 9 april 2016
 • Koelewijn, Jannetje – : ‘De wraakgevoelens van Pascals vader’, NRC, 7 juli 2015
 • Kok, R.A. – : ‘Levenslange gevangenisstraf en het Joegoslavië Tribunaal’, Delikt en Delinkwent 2003, p. 1059-1071
 • Koster, Jeroen – : ‘De celdeur voor levenslang gestraften op een kier na de uitspraak op Brinkstraat nummer 4?’, Proces 2016, 3
 • Kruit, I.E. – : ‘Levenslange gevangenisstraf’, Nederlands Juristenblad 2006, nr. 33, p. 1900
 • Kwakman, N.J.M. – : ‘Het rationele van de straf. Levenslang: een offer aan de rede of aan de emotie?’, Delikt en Delinkwent 2007, nr. 71, p. 865-876
 • Laan, Peter van der – : ‘Resocialiseren is meer dan alleen maar appen en pinnen’, Trouw – 27 augustus 2016
 • Laanen, F. van – : ‘Levenslange gevangenisstraf en artikel 3 EVRM’, Nederlands tijdschrift voor mensenrechten: NJCM-Bulletin 2006, jrg. 31, nr. 7, p. 970-983
 • Laanen, F. van – : ‘Levenslang: laten we ons bezinnen’, Brabants Dagblad, 5 november 2009
 • Laanen, Judith – :  ́OM eist zes keer levenslang in liquidatieproces Passage ́, NRC Handelsblad, 25 mei 2012
 • Laurens, Y. – en P. Pedron: ‘Resumé – Tres Longues Peines De Prison’, Paris: L’Harmattan 2007
 • Leijten, J. – : ‘Tussen twintig jaar en levenslang’, Nederlands Juristenblad 2000, afl. 25, p. 1241
 • Liem, Marieke – : ‘Zware misdadiger kan wél veranderen’, Trouw – 10 juli 2015
 • Liem, M.C.A. – , Y.A.J.M. van Kuijck en B.C.M. Raes: ‘Detentiebeleving van (levens)langgestraften. Een empirische pilotstudie’, Delikt en Delinkwent 2016/2
 • Luyendijk, W. – : ‘Man met levenslang wil gratie via Hoge Raad afdwingen’, NRC Handelsblad van 28 maart 2017
 • Mebius, Dion – en Vincent Sondermeijer: ‘VVD is om: levenslang niet meer altijd levenslang’, de Volkskrant – 2 april 2016
 • Mebius, Dion – en Vincent Sondermeijer: ‘Dijkhoff komt met plan om levenslang gestraften perspectief te bieden’, de Volkskrant – 1 april 2016
 • Mevis, P.A.M. – : noot onder HR 16 juni 2009, Nederlandse Jurisprudentie 2009, 602
 • Mije, Pauline van der – : ‘Levenslang: hoe lang nog?’, Rechtspraak 3(2015): 1 (8-9)
 • Mije, Pauline van der – : ‘De deur op een kier’, Rechtspraak 3(2015): 1 (10-11)
 • Molenaar, Eric – : ‘Beroep op moordenaar Pascal: Verhuis!’, Holland Media Combinatie – 2 april 2016
 • Molenaar, Daniëlle – : ‘Nabestaande in actie: voorkomen dat moordbroers levenslang ontlopen’, Dagblad van het Noorden – 23 oktober 2016
 • Molenaar, Daniëlle – : ‘Nabestaanden: Stel vonnis moordbroers uit om aanpassing levenslang’, Dagblad van het Noorden – 25 oktober 2016
 • Mols, G. – : ‘Tussentijdse evaluatie levenslange gevangenisstraf’, Nieuwsbrief strafrecht 2008, afl. 9, p. 1044-1045
 • Noorden, Dini van het – : ‘Een menswaardig bestaan’, Bonjo Bulletin – augustus 2015
 • Noorduyn, C. – : ‘Levenslang, gratie en art. 5 lid 4 EVRM’, Strafblad 2007, p. 217-225
 • (NRC Commentaar): ‘Levenslang, maar met ventiel’, NRC – 4 april 2016
 • Obbink, Hanne – : ‘Als je dat verdient, krijg je levenslang. Verzet tegen kans op vrijlating levenslang gestraften’, Trouw, 4 april 2016
 • Oosten, Foort van – : ‘Levenslang moet levenslang blijven’, Trouw – 25 juni 2015
 • Oosten, Foort van – : ‘Geen levenslang? Verhoog dan de straffen op moord en doodslag’, Trouw 26 juni 2015
 • Oostveen, Margriet – : ‘Gezellig blijven zitten in Veenhuizen. Langgestraften willen niet weg uit ‘de sufste bajes van Nederland’’, de Volkskrant (Opinie & Debat), 20 februari 2015, p. 19
 • Osch, Brenda van – : ‘Tegenwind doet de vlieger stijgen’, NRC-Handelsblad – 25 juli 2015
 • Otten, Christine – : ‘Je hebt een fout begaan, maar je blijft een mens. Zelfredzame gevangenen. Detentiecentrum zonder bewakers’, Vrij Nederland – 24 september 2016, pg. 36-45
 • Pelgrim, Christiaan – : ‘Europese Hof opnieuw kritisch over Nederlands levenslang’, NRC.nl – 26 april 2016
 • Pol, U. van de – en M. Koster: ‘De RSJ en levenslang’, Sancties 2016, afl. 3, p. 151-158
 • Polhuis, P.L. – : ‘Levenslang of ook voorwaardelijk vrij?’, Leeuwarder Courant, 28 januari 2015, pg 16
 • Preusker, Susanne – : ‘Mishandeld en verkracht, maar slachtoffer is ze niet’, Trouw – 31 mei 2015
 • Redactie: ‘Levenslang is niet altijd’, NRC Handelsblad – 11 juli 2013
 • Hoofdredactioneel commentaar: ‘Alle gevangenen moeten perspectief hebben op een leven buiten de cel’, Trouw 8 september 2014
 • Redactie: ‘Veroordeling levenslang mogelijk onterecht’, Algemeen Dagblad – 30 mei 2016
 • Redactie: ‘Rechter: tot levenslang veroordeelde Edwin S. mag resocialiseren’, De Volkskrant – 10 augustus 2016
 • Redactie: ‘Nederland maakt zich schuldig aan een vorm van marteling’, Rechtennieuws.nl – 2 oktober 2016
 • Redactie: ‘Petitie voor levenslang aangeboden’, Meppeler Courant – 7 december 2016
 • Reijntjes, J.M. – : noot onder EHRM 31 oktober 2009, Nederlandse Jurisprudentie 2010, 166 met verwijzing naar Hof Den Haag 19 december 2002, Nederlandse Jurisprudentie 2003, 131
 • Rueb, Thomas – :’33 keer levenslang. Is dat humaan?’, NRC-Handelsblad – 26 november 2015
 • Salm, Harriët – : ‘Zij zijn weer vrij, maar ik heb levenslang’, Trouw – 4 juli 2015
 • Salm, Harriët – : ‘Satan geeft de beest in de mens een feestje’, Trouw – 11 juli 2015
 • Sande, L. van de – : ‘De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf, een paradoxale taak’, Sancties 2007, afl. 1, p. 6-31, ook gepubliceerd in: Ontmoetingen, Voordrachtenreeks van het Lutje P.J.G. 2007, nr 13, p. 39-52 (http://rechten.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Tijdschriften/Ontmoetingen/Nr13/vdSande/)
 • Scheepmaker, M.P.C. – : ‘De levenslange gevangenisstraf’, Justitiële verkenningen jg 39 (april), 2013
 • Schipper, Nienke – : ‘Vergelding speelt ook en rol bij gevangenisstraf’, (interview met Sjef van Gennip), Trouw – 23 december 2014
 • Schoonhoven, Silvan – : ‘Hij mag nooit meer vrij. Nabestaanden kritisch over gemorrel aan levenslang’, De Telegraaf – 11 augustus 2016
 • Schravendijk, O.E. – : ‘Praktijk der levenslange gevangenisstraf. Enige gegevens omtrent het verloop sinds 1886 van de aan commune delinquenten opgelegde levenslange gevangenisstraf’, Maandschrift voor het gevangeniswezen 1957, jrg. 8, p. 194-200
 • Schulte, Addie – : ‘Toets en overweeg levenslang na 25 jaar’, Dagblad van het Noorden, 22 januari 2015, pg 13
 • Schuyt, P.M. – : ‘Levenslang en TBS: een LAT-relatie’, Sancties 2006, afl. 3, p. 143-149
 • Smilde, Miek – : ‘Het recht is geen hobby’, Mr. Magazine voor juristen 12(2016):1/2 (24-29) (interview met Marten Feteris, president van de Hoge Raad)
 • Smolders, Annerie – : ‘Veroordeeld tot de vergeetput. De ultieme straf: levenslang’, De Groene Amsterdammer 140(2016): 7 (32-34) (17 februari 2016)
 • Sonnemans, Sander – : ‘Levenslang? Ik wil vrij. Gratieverzoek veroordeelde Playstationmoorden’, Algemeen Dagblad – 18 maart 2016
 • Spronken, T. – : ‘Recht op hoop: levenslang anno 2017’, Nederlands Juristenblad 2017/216, afl. 5
 • Stoker, Elsbeth – : ‘Drie maal levenslang p Zeldzaam inkijkje in het leven van langgestraften. Hier, in deze cel. Zal ik sterven’, de Volkskrant – 17 september 2016
 • Tak, Peter J.P. – : ‘Nederlands ‘levenslang’ is langer dan in buurlanden’, Trouw, 4 februari 2015, pg 21
 • Tooms, B.  – : ‘Levenslang gestrafte mag na 25 jaar met verlof’, NRC Handelsblad van 20 april 2017
 • (Trouw Commentaar): ‘Coornhert krijgt eindelijk gehoor in de Nederlandse politiek’, Trouw – 5 april 2016
 • Valdez, Al – : ‘De kracht van vergeven’, Psychologie magazine 2015, februari
 • Vegter, P.C. – : ‘Deugt de levenslange gevangenisstraf?’, Strafblad 2006, p. 292-300
 • Vegter, P.C. – : ‘Levenslang in perspectief: ook vergelding verplicht!’, Sancties 2008, p. 313-31
 • Veraart, Wouter – : ‘Ik lijd, dus ik heb rechten’, Ars Aequi Taalgids voor juristen 1 juli 2013, p. 582-590
 • Veraart, Wouter – : ‘Levenslang’, Leeuwarder Courant, 4 februari 2015, pg 18 (ingezonden)
 • Verburg, Alex – : ‘Vergeven is van het hart’, (interview met Hank Heijn) Van hart tot hart 14(2014): 1, p. 4-6
 • Vermaat, Adri – : ‘Hoelang is levenslang nog?’, Trouw 4 september 2014
 • Vermaat, Adri – : ‘Critici: celstraf is echt achterhaald’, (interview met Wiene van Hattum),Trouw – 23 december 2014
 • Vermaat, Adri – : ‘De maximumstraf wordt ongekend weinig opgelegd’, (interview met Jack Keijzer), Trouw – 3 januari 2015
 • Vermaat, Adri – : ‘Y. wil Teeven dwingen tot overleg. Moordenaar café ’t Koetsiertje eist in kort geding dat staatssecretaris praat met tbs-kliniek’, Trouw – 8 januari 2015
 • Vermaat, Adri – : ‘Pleidooi voor verlof levenslang gestraften’, Trouw – 21 mei 2015
 • Vermaat, Adri – : ‘Gratiebeleid moet nodig op de schop’, Trouw – 22 mei 2015
 • Vermaat, Adri – : ‘Gestrafte moet boete doen’, Trouw – 29 mei 2015
 • Vernooij, Coen – : Levenslang en de strafrechter. Een onderzoek naar de invloed van het Nederlandse gratiebeleid op de oplegging van de levenslange gevangenisstraf door de strafrechter, masterscriptie faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden – 2014
 • Voorde, J.M. ten – : ‘Het ontstaan en de ontwikkeling van de levenslange gevangenisstraf in Nederland’, Sancties 2003, p. 270-283
 • Voorde, J.M. ten – : ‘Weer die levenslange gevangenisstraf’, Nederlands Juristenblad 2002, p. 1294-1295
 • Voskuil, Koen – : ‘Levenslang in cel is niet beschaafd’, Leeuwarder Courant – 2 april 2016
 • Wely, Mick van – : ‘Nooit meer vrij, is mij beloofd. Gemorrel aan levenslange gevangenisstraf schokt weduwe doodgeschoten Jan van Zon’, De Telegraaf – 15 juni 2015
 • Wely, Mick van – : ‘Geen levenslang geëist na moord. Maikel S. staat terecht voor afslachtingen’, De Telegraaf, 31 oktober 2015, pg. T13
 • Wingerden, S. van – en P. Nieuwbeerta, ‘Ontwikkelingen in de lengte van gevangenisstraffen voor moord en doodslag: een trend naar langere straffen’, Trema 2006, nr. 8, p. 329-337
 • Wybenga, Romke – : ‘Teeven: een politieke Houdini? Avonturen rond de levenslange gevangenisstraf’, NJB 2014/1630, p. 2185-2186
 • Wybenga, Romke – : ‘Staatssecretaris Dijkhoff schaadt de rechtspraak’, Trouw – 23 juni 2015
 • Wybenga, Romke – : ‘Onberedeneerde angsten voor de executierechter. Met het aangekondigd nieuw beleid voor levenslanggestraften wordt gepoogd de rechter buiten de deur te houden’, Nederlands JuristenBlad 2016, 25, p. 1773-1774
 • Zyl Smit, D. van – : ‘Lange vrijheidsbeneming in binnen- en buitenland’, Sancties 2008, nr. 6, p. 317-327
 • Zyl Smit, D. van – : ‘Even life prisoners should have hope and a chance to change’, The Guardian 3 januari 2014
 • Zyl Smit, D. van, Wheaterby, P. & Creighton, S. – : ‘Whole Life Sentences and the Tide of European Human Rights Jurisprudence: What Is to Be Done?’, Human Rights Law Review, 2014, p. 1-26

Televisie, film en radio

 • ‘Dochter vermoord echtpaar: ik hoop dat Olaf H tot z’n dood vast blijft zitten’, RTL-Nieuws – 3 december 2016 (19.30 uur)
 • ‘Olaf H heeft levenslang: het voelt als de doodstraf’, RTL-Nieuws – 3 december 2016 (19.30 uur)
 • ‘Is levenslang toekomstbestendig’, Een Vandaag – 19 november 2016 (Wiene van Hattem legt nog eens uit hoe levenslang in Nederland eruitziet; aan de vooravond van de uitspraak van het Hof in Leeuwarden over de straf voor Admilson en Marcos R.)
 • Kunnen Admilson en Marcos R. in hoger beroep wel levenslang krijgen?’, RTV Drenthe – 25 oktober 2016 (Wiene van Hattum maakt duidelijk, dat de uitvoering van de levenslange straf in Nederland niet deugt)
 • ‘RTL Late Night Show: Marieke Liem en Frits Bakker over de gevolgen van de (levens)lange straf’, RTL Late Night Show – 8 september 2016
 • ‘Levenslang moet levenslang blijven’, NPO Radio 1 (stelling van de dag) – 11 augustus 2016
 • Toets voor gevangenen met levenslang’, NPO Radio 1 (De Ochtend) – 16 mei 2016 (interview met Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak
 • ‘Jacquelines man heeft levenslang: ‘Hij wil geen gratie’’, RTL Nieuws (Anna Sonnemans) – 1 april 2016 (18.12 uur)
 • ‘Advocaat Wim Anker: Elke dag van levenslang gestrafte hetzelfde’, RTL Nieuws – 1 april 2016 (16.57 uur)
 • ‘Weduwe moordslachtoffer over versoepelen zwaarste straf: ‘Wij hebben ook levenslang’’, RTL Nieuws (Editie NL) – 1 april 2016 (15.40 uur)
 • ‘Levenslang zonder uitzicht op vrijlating niet langer houdbaar’, RTL Nieuws – 1 april 2016 (14.17 uur)
 • ‘’Levenslang’ op de schop: mogelijk vrij na 25 jaar’, RTL Nieuws – 1 april 2016 (03.45 uur)
 • ‘Levenslange gevangenisstraf en Bart van U.’, NPO Nieuwsforum – 1 april 2016
 • ‘Hoe levenslang is levenslang’ (Wilfried de Jong interviewt Sonja Meijer), NOS Met het oog op morgen – 1 april 2016
 • ‘Zicht op vrijlating voor levenslang gestraften’, NOS Nieuwsuur – 1 april 2016
 • De stille revolutie van de rechters’, Paul Verspeek (column), RTV Rijnmond – 25 november 2015
 • ‘Kijken in de ziel’, NPO2 (Coen Verbraak), 20 juli 2015 (zie ook: Anoniem: ‘Rechter: ‘uit armoede’ legden we Mohammed B. levenslang op’, NRC – 16 juli 2015)
 • ‘VVD: geen levenslang, dan celstraf van 40 jaar’, NOS, 25 juni 2015
 • Levenslang gestrafte mag op verlof’, Nieuwsuur (NPO2), 13 juni 2015
 • ‘Dijkhoff niet blij met verlof viervoudig moordenaar’, Zoomin.tv (TMG), 12 juni 2015
 • ‘Langgestraften Veenhuizen willen nog niet plaatsmaken voor Noren’, RTV Drenthe Nieuws, 9 juni 2015
 • ‘Oog in Oog’, KRO – NPO 2, Sven Kockelmann interviewt Wim Anker door zijn collega’s uitgeroepen tot de meest gewaardeerde strafpleiter van Nederland, 8 juni 2015
 • Een Vandaag, NPO 1, ‘Noorse gedetineerden naar Veenhuizen’, 28 februari 2015
 • NRK Nyheter, 20 februari 2015 (Noorse televisiejournaal besteedt aandacht aan het kort geding, dat de gedetineerden van Afdeling K aanspanden tegen de Staat)
 • ‘Buitenhof’, Paul Witteman in gesprek met Marc Cosyns, NPO 1 (AVROTROS, VARA en VPRO), 1 februari 2015
 • ‘Troubled water’, Erik Poppe (2008), NPO 2, 25 januari 2015
 • ‘Met het oog op morgen’, interview met Wiene van Hattum over het door Y. aangespannen kort geding (vanaf minuut 41.00), 19 januari 2015
 • ‘Levenslang, een heel leven lang’, Nieuwsuur (NPO 2, NOS/NTR), 6 januari 2015
 • Vrij – ‘One Night Stand 9’, Laura van Dijk en Martijn de Jong, NPO 2 (NTR/VARA/VPRO), 2 januari 2015
 • ‘Gevangenisstraffen doen meer kwaad dan goed’, De ochtend (NPO Radio 1), 23 december 2014
 • Levenslang’, een film van Corin Goeijers (Producent: Pieter van Huystee Film), NPO 2 – 10 december 2014
 • ‘Margaret Thatcher: The Lady is not for turning’, VPRO – 7 december 2014
 • ‘Oba live’ (Bettine Vriesekoop), Human Radio 5, 9 september 2014, met J. de Cock en J. Claessen
 • ‘Levenslang in de bak: is dat wel menselijk?, EditieNL, RTL, 26 september 2013
 • ‘The Power of Forgiveness’, Al Valdez, TEDxUCIrvine, 10 augustus 2013
 • ‘Zaak Olaf Hamers gerechtelijke dwaling?’, Nieuwsuur, NOS, 27 mei 2013
 • ‘The Farm: Life Inside Angola Prison’, Jonathan Stack en Liz Garbus, Angola Museum – California (USA) – februari 2013
 • ‘9999’, een documentaire van Ellen Vermeulen, Associate Directors – Antwerpen, 2014
 • ‘By Reason of Insanity’, documentaire van Louis Theroux, BBC-London, 2015
 • ’Tros Nieuwsshow’ (Mieke van der Weij en Jan Mom), TROS Radio 1, 13 juli 2013 met Wiene van Hattum
 • De Ochtend’, NPO Radio 1, 5 april 2017, waarin met advocaat mr. M. van Linde wordt gesproken over de levenslange gevangenisstraf en het kort geding dat hij namens levenslanggestrafte Loi Wah C. jegens de Staat heeft aangespannen en op vrijdag 31 maart 2017 heeft gediend
 • De Ochtend’, NPO Radio 1, 15 t/m 19 mei 2017, waarin Maarten Bleumers met diverse personen spreekt over ‘het nut van straffen’ (tijdstip ca 11.40, De Nieuwsgieren). Op woensdag 17 mei 2017 (tijdstip ca. 1:54:00) sprak hij met mevrouw C. Postma, die de petitie opstelde tot behoud van de levenslange gevangenisstraf en met rechter Shirin Milani (Rechtbank Zwolle)
 • RTL Nieuws, ‘(Levens)lang in de cel, wat doet dat met een mens?’, gepubliceerd op de website op 30 juni 2017 (in dit artikel wordt onder andere Hans Weldeck geïnterviewd)

Blogs

Dienst Justitiële Inrichtingen

Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

 • RSJ: ‘Levenslang, Perspectief op verandering’, advies van 1 december 2006
 • RSJ: ‘Verloftoetsingskader tbs en geweldsinstructie’, advies van 4 april 2007
 • RSJ: ‘De jaren tellen’ (Verslag van het RSJ-congres op 6 maart 2008 met de inleidingen van Staatssecretaris mr. N. Albayrak (integraal), prof. dr. D. van Zyl Smit (samenvatting in het Nederlands), prof. mr. F.W. Bleichrodt (samenvatting), prof. dr. B.C.M. Raes (samenvatting)
 • RSJ: ‘Levenslang’, Aanvulling op het advies RSJ van 1 december 2006, advies van 29 april 2008
 • RSJ: ‘Beroepscommissie RSJ beslist: moordenaar Theo van Gogh moet uit de EBI’, advies van 29 april 2016
 • RSJ: uitspraak beroepscommissie gedateerd 16 augustus 2017 inzake C.: moet binnen een maand op onbegeleid verlof (nummer 17/1390/GV).

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Aanvullingen en suggesties voor deze literatuurlijst worden gaarne ingewacht bij het secretariaat.