Doelstelling

De doelstelling is opgenomen in art. 2 van de Statuten, welk artikel als volgt luidt:

2.1 De Stichting heeft ten doel het bepleiten van adequate juridische en feitelijke waarborgen voor een meer humane bejegening van de levenslang gestrafte. Tot deze waarborgen behoort een tenuitvoerlegging die meer perspectief biedt op resocialisatie van de veroordeelde dan waarin de bestaande gratieregeling voorziet, en die, met behoud van de doeleinden van de straf (waaronder met name voorkoming van recidive), beter is afgestemd op de persoon van de veroordeelde en de uitzonderlijke duur van de straf dan nu het geval is.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het in woord en geschrift onder de aandacht brengen van de levenslange gevangenisstraf
– het geven van informatie over de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf
– het verzamelen en uitwisselen van gegevens over lopende procedures en over ontwikkelingen op het gebied van de levenslange gevangenisstraf, zowel in binnen- als buitenland, onder meer door het verspreiden van een nieuwsbrief en het inrichten van een data-bank alsmede door alle andere middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.