Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 3. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 4. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 5. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 6. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 7. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Achterhoek, Zutphen
 8. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 9. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 10. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 11. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 12. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 13. Bommel, Drs. A.J. van, senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 14. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 15. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 16. Borg, S.A.M., Mw. mr. senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 17. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 18. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 19. Bouwman, Mr. B.J, strafrechtjurist
 20. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 21. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 22. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 23. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 24. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 25. Casier, Mw. mr., promovendus vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
 26. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 27. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C. universitair docent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 28. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 29. Coster, Mw. M.C., student rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 30. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 31. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 32. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat stagiair, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 33. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 34. Docter, Mr. M.A., strafrechtjurist
 35. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 36. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 37. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 38. Drees-Roeters, Mw. ds. Z, lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 39. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 40. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 41. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 42. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 43. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 44. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 45. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 46. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 47. Fossé, Drs. C.H.J. du, forensisch orthopedagoog, oud-vestigingsdirecteur PI Vught
 48. Frielink, Prof. mr. P.M., hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer bij het Hof Den Bosch
 49. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 50. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 51. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 52. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 53. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 54. Grinten, L.H. van der, strafrechtadvocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 55. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 56. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 57. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 58. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 59. Heijn, Drs. R.J., documentairemaker
 60. Heijn-Engel, Mw. Hank
 61. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 62. Hendrix, Mw. mr. B.A.M., advocaat, Beckers & Bergmans Advocaten, Sittard
 63. Hissel, Drs. M.E., archeoloog, medewerker Erfgoedinspectie
 64. Hol, Prof. mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 65. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 66. Horstman, Mw. A, humanistisch raadsvrouw PI Leeuwarden
 67. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 68. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 69. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 70. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 71. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 72. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 73. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 74. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 75. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 76. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 77. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 78. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 79. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 80. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 81. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 82. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 83. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 84. Kluiter, Mr. I.,  senior juridisch medewerker, gerechtshof Den Haag
 85. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 86. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 87. Koekoek, Mw. mr. L.R.H., rechter in opleiding, rechtbank Oost-Brabant
 88. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk adviseur bij het PBC/NIFP te Utrecht en bij de FPK te Assen
 89. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 90. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 91. Kuijck, Mr. Y. A. J. M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 92. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 93. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 94. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 95. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 96. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 97. Liem, Mw. dr. M.C.A., Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
 98. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 99. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 100. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 101. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 102. Mastboom, Mr. M.J.L, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 103. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 104. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 105. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 106. Mintjes, Mw. mr. G., vicepresident gerechtshof Arnhem
 107. Moed, Mw. mr. M, strafrechtjurist
 108. Moerings, Prof. dr. mr. L.M, emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 109. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 110. Mulbregt, Mr. J.M.L. van, hoofd juridische zaken NIFP Pieter Baan Centrum, senior docent strafrecht Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland
 111. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 112. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 113. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 114. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 115. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 116. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 117. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 118. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 119. Pol, Mr. U. van de, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman, Amsterdam, rechtsprekend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 120. Pontier, Mw. mr. M.E., strafrechtjurist
 121. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 122. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 123. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 124. Roos, Prof. mr. Th.A. de, emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 125. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 126. Sande, Drs. L. van de, klinisch psycholoog, hoofd Behandeling in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden
 127. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 128. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 129. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 130. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 131. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 132. Sewgobind, Mr. A.S., juridisch medewerker, Thomas Advocaten, vestiging Almere
 133. Smits, J.B., sociaal werker en filosoof
 134. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 135. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F, hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 136. Steenhoven, Mw. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Compliance Specialist in Singapore
 137. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 138. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 139. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 140. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 141. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 142. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 143. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 144. Verwoerd, Mw. drs. C, criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 145. Vis, Mr. H.G., lid Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke klankbordgroep CvT’s
 146. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
 147. Volkers, Mw. mr. W., juridisch medewerker, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 148. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 149. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 150. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 151. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 152. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 153. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 154. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 155. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie