Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Achoui-Groenendaal, Mw. V.A., oprichter en projectleider van CHAINS (Change Institutions SMART)
 3. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 4. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 6. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 7. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 8. Bauduin, Mr. F.G., voormalig vicepresident rechtbank Amsterdam
 9. Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist
 10. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Achterhoek, Zutphen
 11. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 12. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 13. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 14. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 15. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 16. Bommel, Drs. A.J. van, senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 17. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 18. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 19. Borg, S.A.M., Mw. mr. senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 20. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 21. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 22. Bouwman, Mr. B.J, strafrechtjurist
 23. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 24. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 25. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 26. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 27. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 28. Casier, Mw. mr., promovendus vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
 29. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 30. Claes, Dr. B., Lector Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool, Breda
 31. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C. universitair docent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 32. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 33. Coster, Mw. M.C., student rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 34. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 35. Crom, Mw. mr. J.J.H.M. de, strafrechtadvocaat bij Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 36. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 37. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 38. Dane, Ir. B., gepensioneerd directeur
 39. Dellen, Mr. drs. P.J.H. van, oud-strafrechter rechtbank Oost-Brabant, thans rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
 40. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 41. Docter, Mr. M.A., strafrechtjurist
 42. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 43. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 44. Doornekamp, Mw. mr. A.A.M., juridisch medewerker rechtbank Den Haag
 45. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 46. Drees-Roeters, Mw. ds. Z, lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 47. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 48. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 49. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 50. Eijk, Dr. mr. R. van, hoofdaalmoezenier bij justitie
 51. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 52. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 53. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 54. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 55. Eskandari, Mw. mr. S., juridisch medewerker sector Mulder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 56. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 57. Frielink, Prof. mr. P.M., hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer bij het Hof Den Bosch
 58. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 59. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 60. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 61. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 62. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 63. Grinten, L.H. van der, strafrechtadvocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 64. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 65. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 66. Haagsma, Mw. J., research master strafrecht, student Rijksuniversiteit Groningen
 67. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 68. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 69. Heijn, Drs. R.J., documentairemaker
 70. Heijn-Engel, Mw. Hank
 71. Hekman, E.G.A.
 72. Hekman-de Jong, Mw. L.
 73. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 74. Hissel, Drs. M.E., archeoloog, medewerker Erfgoedinspectie
 75. Hol, Prof. Mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 76. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 77. Horstman, Mw. A., humanistisch raadsvrouw PI Leeuwarden
 78. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 79. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 80. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 81. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 82. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 83. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 84. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 85. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 86. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 87. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 88. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 89. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 90. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 91. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 92. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 93. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 94. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 95. Kluiter, Mr. I.,  senior juridisch medewerker, gerechtshof Den Haag
 96. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 97. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, JahaeRaymakers Advocaten, Amsterdam
 98. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk adviseur bij het PBC/NIFP te Utrecht en bij de FPK te Assen
 99. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 100. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 101. Kuijck, Mr. Y. A. J. M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 102. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 103. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 104. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 105. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 106. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 107. Liem, Mw. dr. M.C.A., Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
 108. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 109. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 110. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 111. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 112. Mastboom, Mr. M.J.L, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 113. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 114. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 115. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 116. Mintjes, Mw. mr. G., vicepresident gerechtshof Arnhem
 117. Moed, Mw. mr. M, strafrechtjurist
 118. Moerings, Prof. dr. mr. L.M, emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 119. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 120. Mulbregt, Mr. J.M.L. van, hoofd juridische zaken NIFP Pieter Baan Centrum, senior docent strafrecht Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland
 121. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 122. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 123. Otten, Mw. C., schrijfster/theatermaakster
 124. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 125. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 126. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 127. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 128. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 129. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 130. Pol, Mr. U. van de, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman, Amsterdam, rechtsprekend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 131. Pontier, Mw. mr. M.E., strafrechtjurist
 132. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 133. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 134. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 135. Roos, Prof. mr. Th.A. de, emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 136. Ruiter, Mw. Drs. M., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 137. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 138. Sande, Drs. L. van de, klinisch psycholoog, manager behandelzaken GGZ Rivierduinen
 139. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 140. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 141. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 142. Schilder MSW,  Mw. N., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 143. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 144. Schonenburg, Mw. L.E., mbo-student Juridisch medewerker, ROC Friese Poort Leeuwarden, tevens rechtspraakreporter
 145. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 146. Sewgobind, Mr. A.S., juridisch medewerker, Thomas Advocaten, vestiging Almere
 147. Smits, J.B., sociaal werker en filosoof
 148. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 149. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F, hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 150. Steenhoven, Mw. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Compliance Specialist in Singapore
 151. Taekema, Mr. J.Y., advocaat, Taekema Harlequin Advocaten, Den Haag
 152. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 153. Troost, Mr. D.J., advocaat, Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten, Rotterdam
 154. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 155. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 156. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 157. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 158. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 159. Velzen, Mr. drs. W.J.J. van, oud-vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak, oud-vicevoorzitter College gerechtelijk deskundigen
 160. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 161. Verwoerd, Mw. drs. C, criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 162. Vis, Mr. H.G., lid Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke klankbordgroep CvT’s
 163. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, Productmanager Rechtenmedia
 164. Volkers, Mw. mr. W., juridisch medewerker, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 165. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 166. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 167. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 168. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 169. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 170. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 171. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 172. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie