Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Achoui-Groenendaal, Mw. V.A., oprichter en projectleider van CHAINS (Change Institutions SMART)
 3. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 4. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 6. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 7. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 8. Bauduin, Mr. F.G., voormalig vicepresident rechtbank Amsterdam
 9. Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist
 10. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Achterhoek, Zutphen
 11. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 12. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 13. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 14. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 15. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 16. Bommel, Drs. A.J. van, senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 17. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 18. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 19. Borg, S.A.M., Mw. mr. senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 20. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 21. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 22. Bouwman, Mr. B.J, strafrechtjurist
 23. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 24. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 25. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 26. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 27. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 28. Casier, Mw. mr., promovendus vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
 29. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 30. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C. universitair docent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 31. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 32. Coster, Mw. M.C., student rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 33. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 34. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 35. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 36. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 37. Docter, Mr. M.A., strafrechtjurist
 38. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 39. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 40. Doornekamp, mw. mr. A.A.M., juridisch medewerker rechtbank Den Haag
 41. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 42. Drees-Roeters, Mw. ds. Z, lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 43. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 44. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 45. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 46. Eijk, Dr. mr. R. van, hoofdaalmoezenier bij justitie
 47. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 48. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 49. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 50. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 51. Eskandari, Mw. mr. S., juridisch medewerker sector Mulder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 52. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 53. Frielink, Prof. mr. P.M., hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer bij het Hof Den Bosch
 54. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 55. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 56. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 57. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 58. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 59. Grinten, L.H. van der, strafrechtadvocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 60. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 61. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 62. Haagsma, Mw. J., research master strafrecht, student Rijksuniversiteit Groningen
 63. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 64. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 65. Heijn, Drs. R.J., documentairemaker
 66. Heijn-Engel, Mw. Hank
 67. Hekman, E.G.A.
 68. Hekman-de Jong, Mw. L.
 69. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 70. Hissel, Drs. M.E., archeoloog, medewerker Erfgoedinspectie
 71. Hol, Prof. mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 72. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 73. Horstman, Mw. A., humanistisch raadsvrouw PI Leeuwarden
 74. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 75. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 76. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 77. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 78. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 79. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 80. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 81. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 82. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 83. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 84. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 85. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 86. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 87. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 88. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 89. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 90. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 91. Kluiter, Mr. I.,  senior juridisch medewerker, gerechtshof Den Haag
 92. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 93. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, JahaeRaymakers Advocaten, Amsterdam
 94. Koekoek, Mw. mr. L.R.H., rechter in opleiding, rechtbank Oost-Brabant
 95. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk adviseur bij het PBC/NIFP te Utrecht en bij de FPK te Assen
 96. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 97. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 98. Kuijck, Mr. Y. A. J. M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 99. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 100. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 101. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 102. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 103. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 104. Liem, Mw. dr. M.C.A., Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
 105. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 106. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 107. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 108. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 109. Mastboom, Mr. M.J.L, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 110. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 111. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 112. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 113. Mintjes, Mw. mr. G., vicepresident gerechtshof Arnhem
 114. Moed, Mw. mr. M, strafrechtjurist
 115. Moerings, Prof. dr. mr. L.M, emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 116. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 117. Mulbregt, Mr. J.M.L. van, hoofd juridische zaken NIFP Pieter Baan Centrum, senior docent strafrecht Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland
 118. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 119. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 120. Otten, Mw. C., schrijfster/theatermaakster
 121. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 122. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 123. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 124. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 125. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 126. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 127. Pol, Mr. U. van de, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman, Amsterdam, rechtsprekend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 128. Pontier, Mw. mr. M.E., strafrechtjurist
 129. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 130. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 131. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 132. Roos, Prof. mr. Th.A. de, emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 133. Ruiter, Mw. Drs. M., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 134. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 135. Sande, Drs. L. van de, klinisch psycholoog, manager behandelzaken GGZ Rivierduinen
 136. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 137. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 138. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 139. Schilder MSW,  Mw. N., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 140. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 141. Schonenburg, Mw. L.E., mbo-student Juridisch medewerker, ROC Friese Poort Leeuwarden, tevens rechtspraakreporter
 142. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 143. Sewgobind, Mr. A.S., juridisch medewerker, Thomas Advocaten, vestiging Almere
 144. Smits, J.B., sociaal werker en filosoof
 145. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 146. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F, hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 147. Steenhoven, Mw. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Compliance Specialist in Singapore
 148. Taekema, Mr. J.Y., advocaat, Taekema Harlequin Advocaten, Den Haag
 149. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 150. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 151. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 152. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 153. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 154. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 155. Velzen, Mr. drs. W.J.J. van, oud-vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak, oud-vicevoorzitter College gerechtelijk deskundigen
 156. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 157. Verwoerd, Mw. drs. C, criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 158. Vis, Mr. H.G., lid Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke klankbordgroep CvT’s
 159. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, Productmanager Rechtenmedia
 160. Volkers, Mw. mr. W., juridisch medewerker, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 161. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 162. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 163. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 164. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 165. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 166. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 167. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 168. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie