Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Achoui-Groenendaal, Mw. V.A., oprichter en projectleider van CHAINS (Change Institutions SMART)
 3. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 4. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 6. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 7. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 8. Bauduin, Mr. F.G., voormalig vicepresident rechtbank Amsterdam
 9. Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist
 10. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Lelystad, Lelystad
 11. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 12. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 13. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 14. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 15. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 16. Bommel, Drs. A.J. van, gepensioneerd senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 17. Bonjo (Vereniging), belangenorganisatie voor gedetineerden en ex-gedetineerden, Amsterdam
 18. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 19. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 20. Borg, Mw. mr. S.A.M., senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 21. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 22. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 23. Bouwman, Mr. B.J., strafrechtjurist
 24. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 25. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 26. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 27. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 28. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 29. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 30. Claes, Dr. B., Lector Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool, Breda
 31. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C., universitair hoofddocent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 32. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 33. Coster, Mw. mr. M.C., lid Commissie van Toezicht Detentiecentra Justitieel Complex Schiphol
 34. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 35. Crom, Mw. mr. J.J.H.M. de, strafrechtadvocaat bij Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 36. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 37. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 38. Dane, Ir. B., gepensioneerd directeur
 39. Dellen, Mr. drs. P.J.H. van, oud-strafrechter rechtbank Oost-Brabant, thans rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
 40. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 41. Docter, Mr. M.A., strafrechtadvocaat, Kennemer Advocaten, IJmuiden
 42. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 43. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 44. Doornekamp, Mw. mr. A.A.M., juridisch medewerker rechtbank Den Haag
 45. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 46. Drees-Roeters, Mw. ds. Z., lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 47. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 48. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 49. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 50. Eijk, Dr. mr. R. van, hoofdaalmoezenier bij justitie
 51. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 52. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 53. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 54. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 55. Eskandari, Mw. mr. S., juridisch medewerker sector Mulder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 56. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 57. Frielink, Mr. P.M., raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 58. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 59. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 60. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 61. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 62. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 63. Grinten, Mw. mr. L.H. van der, strafrechtadvocaat, Meester Leonie Strafrechtadvocatuur, Eindhoven
 64. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 65. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 66. Haagsma, Mw. J., research master strafrecht, student Rijksuniversiteit Groningen
 67. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 68. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 69. Heijn, Drs. R.J., schrijver over De Nieuwe Tijd
 70. Heijn-Engel, Mw. Hank
 71. Hekman, E.G.A.
 72. Hekman-de Jong, Mw. L.
 73. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 74. Hissel, Mr. M.E., advocaat, Hogervorst advocaten, Maastricht
 75. Hol, Prof. Mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 76. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 77. Hoope-van Dam, Mw. drs. G.M. ten, docent Nederlandse taal- en letterkunde
 78. Horstman, Mw. A., gepensioneerd humanistisch raadsvrouw
 79. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 80. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 81. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 82. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 83. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 84. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 85. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 86. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 87. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 88. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 89. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 90. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 91. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 92. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 93. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 94. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 95. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 96. Kluiter, Mr. I.,  assistent-officier van justitie (plaatsvervangend enkelvoudig officier van justitie), gerechtshof Den Haag
 97. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 98. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, JahaeRaymakers Advocaten, Amsterdam
 99. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., emeritus hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie/Psychologie en Criminologie aan de University of Curacao,  senior onderzoeker c.q. wetenschappelijk adviseur bij het NIFP/PBC te Utrecht en bij de FPK te Assen
 100. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 101. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 102. Kuijck, Mr. Y.A.J.M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 103. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 104. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 105. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 106. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 107. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 108. Liem, Mw. dr. M.C.A., associate professor, Institute of Security and Social Affairs, Universiteit Leiden
 109. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 110. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 111. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 112. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 113. Mastboom, Mr. M.J.L., gepensioneerd rechter
 114. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 115. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 116. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 117. Moed, Mw. mr. M., strafrechtjurist
 118. Moerings, Prof. dr. mr. L.M., emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 119. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 120. Mulbregt, Mr. dr. J.M.L van, rechter in opleiding, rechtbank Rotterdam; senior docent strafrecht, sectie forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 121. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 122. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 123. Otten, Mw. C., schrijfster/theatermaakster
 124. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 125. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 126. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 127. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 128. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 129. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 130. Pol, Mr. U. van de, voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam, adviseur privacy ICTU/BZK, voormalig lid van de RSJ, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman van Amsterdam
 131. Pontier, Mw. mr. M.E., werkzaam bij Openbaar Ministerie
 132. Postma, Mw. mr. B.A.A., advocaat, Postma Strafrechtadvocatuur, Amersfoort en plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Amsterdam
 133. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 134. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 135. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 136. Roos, Prof. mr. Th.A. de, voorzitter bestuur stichting Restorative Justice Nederland
 137. Ruiter, Mw. drs. M., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 138. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 139. Sande, Mw. drs. L. van de, klinisch psycholoog, manager behandelzaken GGZ Rivierduinen
 140. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 141. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 142. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 143. Schilder MSW,  Mw. N., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 144. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 145. Schonenburg, Mw. L.E., hbo-student Rechten, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, tevens Rechtspraak Reporter
 146. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 147. Sewgobind, Mr. A.S., advocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 148. Smulders, Mw. T.A.L.H., voormalig inrichtingswerker in diverse justitiële inrichtingen
 149. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 150. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F., hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 151. Steenhoven, Mw. mr. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Privacy Consultant in Londen
 152. Taekema, Mr. J.Y., advocaat, Taekema Harlequin Advocaten, Den Haag
 153. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 154. Troost, Mw. mr. D.J., advocaat, Seebregt & Saey Strafrechtadvocaten, Rotterdam
 155. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 156. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 157. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 158. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 159. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 160. Velzen, Mr. drs. W.J.J. van, oud-vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak, oud-vicevoorzitter College gerechtelijk deskundigen
 161. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 162. Verwoerd, Mw. drs. C., criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 163. Vis, Mr. H.G., voorzitter Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke Klankbordgroep CvT’s
 164. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, Productmanager Rechtenmedia
 165. Volkers, Mw. mr. W., advocaat, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 166. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 167. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 168. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 169. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 170. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 171. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 172. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 173. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie