Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Achoui-Groenendaal, Mw. V.A., oprichter en projectleider van CHAINS (Change Institutions SMART)
 3. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 4. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 6. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 7. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 8. Bauduin, Mr. F.G., voormalig vicepresident rechtbank Amsterdam
 9. Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist
 10. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Lelystad, Lelystad
 11. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 12. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 13. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 14. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 15. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 16. Bommel, Drs. A.J. van, gepensioneerd senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 17. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 18. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 19. Borg, S.A.M., Mw. mr. senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 20. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 21. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 22. Bouwman, Mr. B.J, strafrechtjurist
 23. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 24. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 25. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 26. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 27. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 28. Casier, Mw. mr., promovendus vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
 29. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 30. Claes, Dr. B., Lector Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool, Breda
 31. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C. universitair hoofddocent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 32. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 33. Coster, Mw. mr. M.C., lid Commissie van Toezicht Detentiecentra Justitieel Complex Schiphol
 34. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 35. Crom, Mw. mr. J.J.H.M. de, strafrechtadvocaat bij Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 36. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 37. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 38. Dane, Ir. B., gepensioneerd directeur
 39. Dellen, Mr. drs. P.J.H. van, oud-strafrechter rechtbank Oost-Brabant, thans rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam
 40. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 41. Docter, Mr. M.A., strafrechtadvocaat, Kennemer Advocaten, IJmuiden
 42. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 43. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 44. Doornekamp, Mw. mr. A.A.M., juridisch medewerker rechtbank Den Haag
 45. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 46. Drees-Roeters, Mw. ds. Z, lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 47. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 48. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 49. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 50. Eijk, Dr. mr. R. van, hoofdaalmoezenier bij justitie
 51. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 52. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 53. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 54. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 55. Eskandari, Mw. mr. S., juridisch medewerker sector Mulder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 56. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 57. Frielink, Mr. P.M., raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 58. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 59. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 60. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 61. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 62. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 63. Grinten, L.H. van der, strafrechtadvocaat, Meester Leonie Strafrechtadvocatuur, Eindhoven
 64. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 65. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 66. Haagsma, Mw. J., research master strafrecht, student Rijksuniversiteit Groningen
 67. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 68. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 69. Heijn, Drs. R.J., schrijver over De Nieuwe Tijd
 70. Heijn-Engel, Mw. Hank
 71. Hekman, E.G.A.
 72. Hekman-de Jong, Mw. L.
 73. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 74. Hissel, Mr. M.E., advocaat, Hogervorst advocaten, Maastricht
 75. Hol, Prof. Mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 76. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 77. Horstman, Mw. A., gepensioneerd humanistisch raadsvrouw
 78. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 79. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 80. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 81. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 82. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 83. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 84. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 85. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 86. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 87. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 88. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 89. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 90. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 91. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 92. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 93. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 94. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 95. Kluiter, Mr. I.,  assistent-officier van justitie (plaatsvervangend enkelvoudig officier van justitie), gerechtshof Den Haag
 96. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 97. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, JahaeRaymakers Advocaten, Amsterdam
 98. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., emeritus hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie/Psychologie en Criminologie aan de University of Curacao,  senior onderzoeker c.q. wetenschappelijk adviseur bij het NIFP/PBC te Utrecht en bij de FPK te Assen
 99. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 100. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 101. Kuijck, Mr. Y. A. J. M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 102. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 103. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 104. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 105. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 106. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 107. Liem, Mw. dr. M.C.A., associate professor, Institute of Security and Social Affairs, Universiteit Leiden
 108. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 109. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 110. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 111. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 112. Mastboom, Mr. M.J.L, gepensioneerd rechter
 113. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 114. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 115. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 116. Moed, Mw. mr. M, strafrechtjurist
 117. Moerings, Prof. dr. mr. L.M, emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 118. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 119. Mulbregt, Mr.dr. J.M.L van, rechter in opleiding, rechtbank Rotterdam; senior docent strafrecht, sectie forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 120. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 121. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 122. Otten, Mw. C., schrijfster/theatermaakster
 123. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 124. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 125. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 126. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 127. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 128. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 129. Pol, Mr. U. van de, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman, Amsterdam, rechtsprekend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 130. Pontier, Mw. mr. M.E., werkzaam bij Openbaar Ministerie
 131. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 132. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 133. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 134. Roos, Prof. mr. Th.A. de, voorzitter bestuur stichting Restorative Justice Nederland
 135. Ruiter, Mw. drs. M., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 136. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 137. Sande, Mw. drs. L. van de, klinisch psycholoog, manager behandelzaken GGZ Rivierduinen
 138. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 139. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 140. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 141. Schilder MSW,  Mw. N., reclasseringswerker, specialisatie tbs
 142. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 143. Schonenburg, Mw. L.E., hbo-student Rechten, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, tevens Rechtspraak Reporter
 144. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 145. Sewgobind, Mr. A.S., advocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 146. Smulders, Mw. T.A.L.H., voormalig inrichtingswerker in diverse justitiële inrichtingen
 147. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 148. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F, hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 149. Steenhoven, Mw. mr. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Privacy Consultant in Londen
 150. Taekema, Mr. J.Y., advocaat, Taekema Harlequin Advocaten, Den Haag
 151. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 152. Troost, Mw. mr. D.J., advocaat, Seebregt & Saey Strafrechtadvocaten, Rotterdam
 153. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 154. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 155. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 156. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 157. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 158. Velzen, Mr. drs. W.J.J. van, oud-vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak, oud-vicevoorzitter College gerechtelijk deskundigen
 159. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 160. Verwoerd, Mw. drs. C, criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 161. Vis, Mr. H.G., voorzitter Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke Klankbordgroep CvT’s
 162. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, Productmanager Rechtenmedia
 163. Volkers, Mw. mr. W., advocaat, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 164. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 165. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 166. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 167. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 168. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 169. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 170. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 171. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie