Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 3. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 4. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 5. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 6. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 7. Bauduin, Mr. F.G., voormalig vicepresident rechtbank Amsterdam
 8. Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist
 9. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Achterhoek, Zutphen
 10. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 11. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 12. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 13. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 14. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 15. Bommel, Drs. A.J. van, senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 16. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 17. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 18. Borg, S.A.M., Mw. mr. senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 19. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 20. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 21. Bouwman, Mr. B.J, strafrechtjurist
 22. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 23. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 24. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 25. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 26. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 27. Casier, Mw. mr., promovendus vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
 28. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 29. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C. universitair docent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 30. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 31. Coster, Mw. M.C., student rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 32. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 33. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 34. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat stagiair, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 35. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 36. Docter, Mr. M.A., strafrechtjurist
 37. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 38. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 39. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 40. Drees-Roeters, Mw. ds. Z, lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 41. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 42. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 43. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 44. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 45. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 46. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 47. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 48. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 49. Fossé, Drs. C.H.J. du, forensisch orthopedagoog, oud-vestigingsdirecteur PI Vught
 50. Frielink, Prof. mr. P.M., hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer bij het Hof Den Bosch
 51. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 52. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 53. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 54. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 55. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 56. Grinten, L.H. van der, strafrechtadvocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 57. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 58. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 59. J. Haagsma, research master strafrecht, student Rijksuniversiteit Groningen
 60. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 61. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 62. Heijn, Drs. R.J., documentairemaker
 63. Heijn-Engel, Mw. Hank
 64. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 65. Hendrix, Mw. mr. B.A.M., advocaat, Beckers & Bergmans Advocaten, Sittard
 66. Hissel, Drs. M.E., archeoloog, medewerker Erfgoedinspectie
 67. Hol, Prof. mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 68. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 69. Horstman, Mw. A., humanistisch raadsvrouw PI Leeuwarden
 70. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 71. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 72. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 73. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 74. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 75. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 76. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 77. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 78. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 79. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 80. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 81. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 82. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 83. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 84. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 85. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 86. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 87. Kluiter, Mr. I.,  senior juridisch medewerker, gerechtshof Den Haag
 88. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 89. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 90. Koekoek, Mw. mr. L.R.H., rechter in opleiding, rechtbank Oost-Brabant
 91. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk adviseur bij het PBC/NIFP te Utrecht en bij de FPK te Assen
 92. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 93. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 94. Kuijck, Mr. Y. A. J. M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 95. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 96. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 97. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 98. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 99. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 100. Liem, Mw. dr. M.C.A., Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
 101. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 102. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 103. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 104. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 105. Mastboom, Mr. M.J.L, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 106. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 107. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 108. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 109. Mintjes, Mw. mr. G., vicepresident gerechtshof Arnhem
 110. Moed, Mw. mr. M, strafrechtjurist
 111. Moerings, Prof. dr. mr. L.M, emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 112. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 113. Mulbregt, Mr. J.M.L. van, hoofd juridische zaken NIFP Pieter Baan Centrum, senior docent strafrecht Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland
 114. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 115. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 116. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 117. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 118. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 119. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 120. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 121. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 122. Pol, Mr. U. van de, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman, Amsterdam, rechtsprekend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 123. Pontier, Mw. mr. M.E., strafrechtjurist
 124. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 125. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 126. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 127. Roos, Prof. mr. Th.A. de, emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 128. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 129. Sande, Drs. L. van de, klinisch psycholoog, hoofd Behandeling in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden
 130. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 131. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 132. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 133. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 134. Schonenburg, Mw. L.E., mbo-student Juridisch medewerker, ROC Friese Poort Leeuwarden, tevens rechtspraakreporter
 135. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 136. Sewgobind, Mr. A.S., juridisch medewerker, Thomas Advocaten, vestiging Almere
 137. Smits, J.B., sociaal werker en filosoof
 138. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 139. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F, hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 140. Steenhoven, Mw. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Compliance Specialist in Singapore
 141. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 142. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 143. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 144. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 145. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 146. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 147. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 148. Verwoerd, Mw. drs. C, criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 149. Vis, Mr. H.G., lid Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke klankbordgroep CvT’s
 150. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
 151. Volkers, Mw. mr. W., juridisch medewerker, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 152. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 153. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 154. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 155. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 156. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 157. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 158. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 159. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie