Deelnemers

De deelnemers zijn vanuit hun professie betrokken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter de doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen. De deelnemerslijst is openbaar.

De volgende personen nemen deel aan het Forum:

 1. Abels, Mr. dr. D., universitair hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam
 2. Achoui-Groenendaal, Mw. V.A., oprichter en projectleider van CHAINS (Change Institutions SMART)
 3. Althoff, Drs. H., namens Reclassering Nederland / Dutch Probation Service Bureau Buitenland / International Office (B&BB)
 4. Andel, Mw. mr. B.E.M. van, afgestudeerd in strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. Anker, Mr. W., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 6. Baaijens, Mr. A.M.C.J., advocaat, Achmed Baaijens Strafrechtkantoor, Utrecht
 7. Bakker, Mw. mr. C.D., afgestudeerd in straf- en privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen
 8. Bauduin, Mr. F.G., voormalig vicepresident rechtbank Amsterdam
 9. Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist
 10. Bernsen, Mr. R.A.Th., vestigingsdirecteur PI Achterhoek, Zutphen
 11. Bleeker, Dr. J.A.C., intervisor en coach in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam
 12. Blomsma, Ing. A.O, Bachelor of Social Work, Penitentiair Inrichtingswerker op de Extra Zorgvoorziening van de PI Norgerhaven, Veenhuizen
 13. Bode, Mw. mr. L. de, advocaat, De Bode Advocatuur, Arnhem
 14. Bohlander, Prof. M.O., hoogleraar Engels, vergelijkend en internationaal strafrecht, Durham University, Engeland; 2010 – 2014: Visiting Chair in Criminal Law, Rijksuniversiteit Groningen
 15. Boksem, Prof. mr. dr. J., advocaat, Anker en Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken, Universiteit Maastricht
 16. Bommel, Drs. A.J. van, senior adviseur bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 17. Bont, Mr. T. de, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
 18. Boone, Mw. prof. mr. M.M., universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar penologie en penitentiair recht, Rijksuniversiteit Groningen
 19. Borg, S.A.M., Mw. mr. senior juridisch medewerker, griffier bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector)
 20. Bosch, Mr. M., strafrechtjurist
 21. Bouman, Drs. F.J.J., student Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit
 22. Bouwman, Mr. B.J, strafrechtjurist
 23. Bouwman, Mw. mr. M.W., advocaat, Van Appia & Van der Lee Advocaten, Amsterdam
 24. Brand, G.A. van den, oud-clusterdirecteur Gevangeniswezen Nederland, lid RSJ (afdeling rechtspraak)
 25. Braun, Drs. P.C., Clustermanager Patiëntenzorg, Pompestichting
 26. Brinke, Mw. J.H. ten, secretaris Forum Levenslang
 27. Buruma, Mr. Y., Nijmegen
 28. Casier, Mw. mr., promovendus vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel
 29. Ceylan-Belkhir, Mw. mr. N., strafrechtjurist bij Belkhir Legal juridisch advies, Almere
 30. Claessen, Mr. dr. J.A.A.C. universitair docent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
 31. Cornelissen, Mr. D.J.G.J., advocaat, Hoogendam advocaten, Den Haag
 32. Coster, Mw. M.C., student rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
 33. Cremers, Mw. mr. H.M.S., advocaat, Advocatenkantoor Cremers, ’s Hertogenbosch
 34. Daamen, Mr. H.M.W., advocaat, Daamen, advocaten, Maastricht
 35. Damen, Mr. E.J.M.J., advocaat stagiair, Spijker Strafrecht Advocaten, Arnhem
 36. Dijkstra, Mr. H., advocaat-generaal Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 37. Docter, Mr. M.A., strafrechtjurist
 38. Donner, Ds. J. Chr., justitiepredikant
 39. Doornbos, Mr. M.G., advocaat, Doornbos, Suringar, Wiersema advocaten, Assen
 40. Doornekamp, mw. mr. A.A.M., juridisch medewerker rechtbank Den Haag
 41. Douw, F.M., oud-gevangenisdirecteur, bestuursvoorzitter Stichting Herstel en Terugkeer
 42. Drees-Roeters, Mw. ds. Z, lid van de commissie van toezicht van P.I. Nieuwegein, gepensioneerd justitiepredikant
 43. Duijl, Mw. mr. J.A. van, advocaat, Veem Advocaten, Amsterdam
 44. Dunsbergen, Mr. H.M., advocaat, TDNL Strafadvocaten, Breda
 45. Eerbeek, Drs. J.D.W., emeritus hoofdgevangenispredikant, Den Haag
 46. Eijk, Dr. mr. R. van, hoofdaalmoezenier bij justitie
 47. Eikelboom, Mr. A.W., advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam
 48. Elzinga, Mw. prof. mr. dr. H.K., Dean University of Groningen Honours College
 49. Emmelkamp, Mr. D., advocaat, Loyens & Loeff, Amsterdam
 50. Emmerik, J.L. van, gepensioneerd hoofd afdeling Diagnostiek & Research Oostvaarderskliniek Almere
 51. Eskandari, Mw. mr. S., juridisch medewerker sector Mulder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 52. Fiselier, Prof. dr. J.P.S., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen, voormalig hoofddocent criminologie/penologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 53. Fossé, Drs. C.H.J. du, forensisch orthopedagoog, oud-vestigingsdirecteur PI Vught
 54. Frielink, Prof. mr. P.M., hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer bij het Hof Den Bosch
 55. Gaarthuis, Mr. R.S.T., wetenschappelijk medewerker straf(proces)recht, Universidad di Aruba
 56. Geeraets, Mr. dr. V.C., universitair docent vakgroep rechtstheorie, Vrije Universiteit Amsterdam
 57. Gerritsen, Drs. H., wetenschapsfilosoof en ex-gedetineerde
 58. Goeting, H., gepensioneerd humanistisch geestelijk raadsman Dienst Justitiële Inrichtingen
 59. Goot, Mr. T. van der, advocaat, Anker & Anker strafrechtadvocaten, Leeuwarden
 60. Grinten, L.H. van der, strafrechtadvocaat, De Rooij Van Wijk Advocaten, Eindhoven
 61. Groeneveld, J., algemeen directeur Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, lid Sectordirectie Gevangeniswezen, regiodirecteur Reclassering Nederland
 62. Groeneweg-Marsman, Mw. mr. M.A., jurist, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 63. Haagsma, Mw. J., research master strafrecht, student Rijksuniversiteit Groningen
 64. Hattum, Mw. mr. dr. W.F. van, universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 65. Heidanus, Mr. N.A., advocaat, Heidanus Arnoldus Roosjen, Groningen
 66. Heijn, Drs. R.J., documentairemaker
 67. Heijn-Engel, Mw. Hank
 68. Hekman, E.G.A.
 69. Hekman-de Jong, Mw. L.
 70. Hendrickx, Mr. W., advocaat, Hendrickx Vlielander Van der Graaf Advocaten, Utrecht
 71. Hendrix, Mw. mr. B.A.M., advocaat, Beckers & Bergmans Advocaten, Sittard
 72. Hissel, Drs. M.E., archeoloog, medewerker Erfgoedinspectie
 73. Hol, Prof. mr. A., hoogleraar Encyclopedie van het recht en rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht
 74. Holthuis, Mr. F.P., advocaat, Nolet Advocaten, Den Haag
 75. Horstman, Mw. A., humanistisch raadsvrouw PI Leeuwarden
 76. Jacobs. Mw. mr. dr. P., universitair docent straf(proces)recht, Universiteit Utrecht
 77. Janssens, Mr. dr. F., rechter-commissaris straf, Rechtbank Groningen
 78. Janssens, Mw. mr. drs. L.A.W., specialisatie: fenomenologie, religieus existentialisme en rechtvaardigheid
 79. Jebbink, Mr. W.H., advocaat, Jebbink Soeteman advocaten, Amsterdam
 80. Jong, Prof. mr. D.H. de, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Aruba
 81. Jonge, Prof. dr. G. de, bijzonder hoogleraar detentierecht, Universiteit Maastricht
 82. Jörg, Mr. N., voormalig advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad
 83. Jorna, Mw. mr. V.C., commissiesecretaris Openbaar Ministerie
 84. Kaarls, Mr. R.A., advocaat, Kaarls Strafrechtadvocaten, Den Haag
 85. Kaat, Mw. mr. F.J., strafrechtjurist
 86. Kalmthout, Prof. dr. A. van, emeritus hoogleraar detentierecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Tilburg, lid en Nederlands afgevaardigde in de Commission for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT)
 87. Kaptein, Mw. mr. A.J.M., raadsheer gerechtshof Den Haag
 88. Kaptein, Dr. H.J.R., rechtsfilosoof, Universiteit Leiden
 89. Kelk, Prof. mr. C., emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht
 90. Kellermann, Mr. A.R., advocaat, Kellermann Advocatuur, Amsterdam
 91. Kempen, Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van, hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 92. Keulen, Prof. mr. dr. B.F., hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 93. Kluiter, Mr. I.,  senior juridisch medewerker, gerechtshof Den Haag
 94. Knigge, Prof. mr. G., hoogleraar strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 95. Kodrzycki, Mr. T.J., advocaat, JahaeRaymakers Advocaten, Amsterdam
 96. Koekoek, Mw. mr. L.R.H., rechter in opleiding, rechtbank Oost-Brabant
 97. Koenraadt, prof. dr. F.A.M.M., hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk adviseur bij het PBC/NIFP te Utrecht en bij de FPK te Assen
 98. Koster, Mr. J.J.P., strafrechtjurist
 99. Kroijenga, J., huisarts (praktiserend), justitieel geneeskundige (momenteel niet praktiserend)
 100. Kuijck, Mr. Y. A. J. M. van, voormalig vicepresident gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 101. Kwakman, Mw. mr. J.A.M., advocaat, Knottenbelt en Kwakman strafrechtadvocaten, Assen
 102. Laanen, Mr. F. van, senior beleidsambtenaar veiligheid (gemeente Eindhoven) en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam (strafsector)
 103. Lamster, H.J., student Rechtsgeleerdheid en Theologie, Rijksuniversiteit Groningen
 104. Leeuw, Mw. mr. M. de, strafrechtjurist
 105. Lieftink, Mr. J.J., advocaat, Lieftink Strafrechtadvocaat, Amsterdam
 106. Liem, Mw. dr. M.C.A., Universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
 107. Linde, Mr. M.C. van, advocaat, Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten, Groningen
 108. Loman, Mr. drs. G.J.J., voormalig justitiepastor en voormalig secretaris-generaal ICCPPC
 109. Mackor, Prof. mr. dr. A.R., hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies, Rijksuniversiteit Groningen
 110. Marle, Prof. dr. H.J.C. van, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 111. Mastboom, Mr. M.J.L, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 112. Meijer, Mw. mr. dr. S., universitair docent straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam en lid RSJ (afdeling advies)
 113. Mertens, Prof. dr. T.J.M., hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen
 114. Mevis, Prof. mr. P.A.M., hoogleraar strafrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 115. Mintjes, Mw. mr. G., vicepresident gerechtshof Arnhem
 116. Moed, Mw. mr. M, strafrechtjurist
 117. Moerings, Prof. dr. mr. L.M, emeritus hoogleraar penologie, Universiteit van Leiden
 118. Mooij, Prof. dr. A.W.M., emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht
 119. Mulbregt, Mr. J.M.L. van, hoofd juridische zaken NIFP Pieter Baan Centrum, senior docent strafrecht Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland
 120. Noorduyn, Mw. mr. C., advocaat, Noorduyn Vermeij Van Stralen advocaten, Den Haag
 121. Oosten, Mr. G.J. van, advocaat, Van Oosten advocaten, Amsterdam; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 122. Pemberton, Dr. A., hoogleraar victimologie, Tilburg Law School
 123. Penn, Mr. D.M., advocaat, Penn Bakker Advocaten, Maastricht
 124. Peters, Mr. J.W.H., advocaat, Peters Advocaten, Amersfoort
 125. Petiet, Mr. C.J., universitair docent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 126. Plas, Mr. L, senior advocaatgeneraal Ressortsparket Den Haag
 127. Poelmann, Drs. J.A., forensisch gedragskundige
 128. Pol, Mr. U. van de, gepensioneerd Gemeentelijk Ombudsman, Amsterdam, rechtsprekend lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 129. Pontier, Mw. mr. M.E., strafrechtjurist
 130. Puttelaar, Mw. mr. Ch.L. van den, advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 131. Raes, Prof. dr. B.C.M., emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen, lid RSJ
 132. Rijnders, R.J.P., forensisch psychiater, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 133. Roos, Prof. mr. Th.A. de, emeritus hoogleraar strafrecht, Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 134. Ruijter de Wildt, Mr. J.F. de, advocaat, Advocatenkantoor de Ruijter de Wildt, Groningen
 135. Sande, Drs. L. van de, klinisch psycholoog, hoofd Behandeling in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden
 136. Schaap-Meulemeester, Mw. mr. C.A.M., rechter in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en rechtsprekend plv. lid van de RSJ
 137. Schaik, Mw. mr. drs. B.M. van, docent/onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Universiteit Leiden
 138. Schalk, Mw. mr. C.E., Jurist Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
 139. Schilperoord, Mw. drs. I., forensisch psycholoog, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum
 140. Schonenburg, Mw. L.E., mbo-student Juridisch medewerker, ROC Friese Poort Leeuwarden, tevens rechtspraakreporter
 141. Serrarens, Mw. mr. J., advocaat, Hendriks Reijntjes advocaten & mediators, Maastricht
 142. Sewgobind, Mr. A.S., juridisch medewerker, Thomas Advocaten, vestiging Almere
 143. Smits, J.B., sociaal werker en filosoof
 144. Sneep, Mr. J.C., advocaat, Lodge Advocaten, Breda
 145. Stamhuis, Prof. mr. dr. E.F, hoogleraar Straf(proces)recht Open Universiteit en Universiteit van Aruba, decaan Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit
 146. Steenhoven, Mw. F.C.T. van den, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Nederlands recht – Strafrecht, momenteel werkzaam als Compliance Specialist in Singapore
 147. Taekema, Mr. J.Y., advocaat, Taekema Harlequin Advocaten, Den Haag
 148. Tak, Prof. mr. P.J.P., emeritus hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen, Secretary-General van de International Penal and Penitentiary Foundation (IPPF)
 149. Trotman, Mw. mr. T.B., raadsheer gerechtshof Den Haag
 150. Tuinen, Mr. K. van, jurist, psychotherapeut en psychoanalyticus, voorheen directeur van de gevangenis Norgerhaven en de forensische psychiatrie van GGZ-Drenthe
 151. Tulkens, Prof. J.J.J., emeritus hoogleraar penologie, Rijksuniversiteit Groningen
 152. Veerbeek, Drs. H.J., GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner forensisch psychiatrische polikliniek De Waag Den Haag en PPC Scheveningen;  promovendus AMC, afdeling psychiatrie
 153. Vegter, Prof. mr. P.C., advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 154. Velzen, Mr. drs. W.J.J. van, oud-vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak, oud-vicevoorzitter College gerechtelijk deskundigen
 155. Veraart, Prof. mr. W.J., hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam
 156. Verwoerd, Mw. drs. C, criminoloog, lid Commissie van Toezicht JC Zaanstad; lid Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Politie Amsterdam Amstelland
 157. Vis, Mr. H.G., lid Commissie van Toezicht PI De Schie Rotterdam, lid landelijke klankbordgroep CvT’s
 158. Visser, E.P., Student Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
 159. Volkers, Mw. mr. W., juridisch medewerker, Het Noorderhuis Advocaten, Groningen
 160. Waarden, Mr. A. van, raadsheer gerechtshof Arnhem
 161. Waldeck, Dr. K.J.J., justitieel geneeskundige, lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, locatie Esserheem
 162. Wallage, Prof. drs. J., bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
 163. Weening, Mr. S., advocaat, Weening Strafrechtadvocaten, Maastricht
 164. Westerman, Mw. prof. dr. P.C., hoogleraar Rechtsfilosofie Rijksuniversiteit Groningen en staflid Academie voor Wetgeving te Den Haag
 165. Winkel, Prof. mr. L.C., emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
 166. Wybenga, Mr. R.J., advocaat, Wybenga advocaten, Rotterdam
 167. Zwama, Mw. mr. M.Y., regievoerder bij Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Veiligheid en Justitie