Bestuur & Kerngroep

Bestuur

Het bestuur van het Forum bestaat uit:

Mw. mr. dr. W.F. van Hattum (voorzitter), universitair docent straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. Y.A.J.M. van Kuijck (penningmeester), voormalig vicepresident Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Mw. J.H. ten Brinke (secretaris)


Kerngroep

De kerngroep van het Forum bestaat uit

Het bestuur, en

Mr. T. de Bont, juridisch medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad

Mr. D.J.G.J. Cornelissen, strafrechtadvocaat bij Hoogendam Advocaten te Den Haag

Ds. Chr. Donner, justitiepredikant

Mr. R. A. Kaarls, strafrechtadvocaat Kaarls advocaten te Den Haag

Mr. L. Plas, senior advocaat-generaal Ressortsparket Den Haag

Dr. K.J.J. Waldeck, justitieel geneeskundige