Organisatie

Wie zijn we

Het Forum Levenslang is een stichting die statutair is opgericht op 24 september 2008 te Nijmegen. Zij bestaat uit een bestuur, een kerngroep, een Comité van Aanbeveling, diverse werkgroepen en vele deelnemers en sympathisanten. De doelstelling en de personen die bij deze stichting betrokken zijn, vindt u op de subpagina’s.

Het Forum Levenslang komt minimaal tweemaal per jaar bijeen in Utrecht, in beginsel op vrijdagmiddag. De notulen van de vergaderingen worden per e-mail rondgestuurd. Regelmatig worden op de site of via social media nieuwsberichten uitgebracht. Voorts wordt meerdere malen per jaar een Nieuwsbrief gepubliceerd (zie onder publicaties).

Fiscale gegevens:

  • De Stichting Forum Levenslang is een Algemeen Nut Beogende Instelling
  • Bankrekening: NL58RABO0132848562
  • Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 01137508
  • Fiscaal-nummer: RSIN 8199.21.300