Wiene van Hattum is na afloop van het Symposium Levenslang afgelopen vrijdag 6 april in de Marie Lokezaal van de Rijksuniversiteit Groningen door Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, onderscheiden met de versierselen behorende bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Het was in het bijzonder haar inzet voor het Forum Levenslang, die aanleiding was voor deze Koninklijke onderscheiding.

Het Symposium Levenslang was georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Wiene van Hattum van de Rijksuniversiteit Groningen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het tienjarig bestaan van het Forum Levenslang.