Op 7 december vond bij de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een bijeenkomst plaats met de bij de nazorg aan (ex-)gedetineerden betrokken partijen. Aanleiding vormde het Advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 13 juli 2017: ‘Van detineren naar re-integreren’.

De bijeenkomst zag niet speciaal op (levens)langgestraften.

Hier vindt u een korte samenvatting van het rapport en een verslag van de bijeenkomst, met links naar de onderliggende documenten.