Na toelating tot re-integratieactiviteiten door het Adviescollege zou de minister niet meer aan ‘de vergelding’ moeten toetsen. Dit is de uitslag van een kleine enquête onder strafrechtjuristen. 

De enquête werd gehouden ter gelegenheid van de landelijke Strafrechtsdag in Groningen op 16 juni 2017. In de Workshop ‘De vergelding voorbij?’ werd aan de twaalf deelnemers de vraag voorgelegd op welk moment binnen het nieuwe reviewmechanisme het delict als vergolden moet worden beschouwd. Hiertoe konden de deelnemers kiezen uit een tiental momenten. Negen van de twaalf deelnemers kozen voor het moment waarop het Adviescollege heeft geadviseerd om de levenslanggestrafte toe te laten tot re-integratieactiviteiten. Dit betekent dat driekwart van de deelnemers vond dat de vergelding in het kader van de gratieprocedure door de minister niet nog eens zou moeten worden getoetst (zoals nu geregeld is).

Zie hier voor het volledige verslag van de Workshop en de inleiding door W.F. van Hattum (11 pagina’s) en hier voor een verkorte versie daarvan (1 pagina). Het artikel zal worden opgenomen in de bundel Modern Strafrecht met inleidingen gehouden op de Landelijke Strafrechtsdag 2017 in Groningen.

Geplaatst door W.F. van Hattum op 10 december 2017