Begin oktober 2018 heeft het Forum Levenslang aan alle levenslanggestraften in Nederland, die onherroepelijk veroordeeld zijn, een brief gestuurd met algemene informatie over het Forum. De tekst van de brief is hier in te zien.

Zie hier voor de brief aan de levenslanggestraften in Nederland die vallen onder het regiem van Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Zij vallen onder een ander detentieregiem, omdat zij aanspraak kunnen maken op een ambtshalve, door de rechter te verrichten, toets na 20 resp. 25 jaar.

De  directies van de desbtereffende penitentiaire inrichtingen zijn gelijktijdig van de verzending op de hoogte getseld. Zie hier voor de brief aan de leden van de directies.