Vandaag, 10 oktober 2017,  is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepubliceerd. Het is getiteld ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Over ‘levenslang’ is opgenomen:

  • “De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf staat onder druk. Indien zou blijken dat hieromtrent aanvullende wetgeving noodzakelijk is, zal die tot stand worden gebracht. Het waarborgen van de belangen van nabestaanden en slachtoffers is daarbij cruciaal.”

Het Forum zal blijven aandringen op totstandkoming van die wetgeving, e.e.a.  zoals voorgesteld in ons wetsvoorstel van november 2011.

Voorts is een paragraaf aan de voorwaardelijke invrijheidstelling gewijd:

  • “Het stelsel van voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt gewijzigd. Veroordeelden zullen niet meer automatisch in aanmerking komen om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld. Daarnaast zal de periode waarin een veroordeelde via een voorwaardelijke invrijheidsstelling kan werken aan zijn resocialisatie worden gehandhaafd op een derde van de opgelegde straf, met een maximum van twee jaar. Om gedetineerden optimaal te kunnen voorbereiden op terugkeer in de samenleving blijft detentiefasering gehandhaafd.”

Volgens dit voorstel zal iemand die veroordeeld wordt tot 30 jaar gevangenisstraf pas na 28  jaar voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komen; dat is later dan de levenslanggestrafte  die volgens de in dit jaar ingevoerde regeling na (ruim) 27 jaar in aanmerking komt voor een onderzoek naar zijn mogelijke vrijlating (de Vinter-toets).

Verschil blijft wel dat degene met een tijdelijke straf van maximaal 30 jaar zeker weet dat die straf eindig is, terwijl een levenslanggestrafte dat niet weet.

De vergelijking met levenslang zal echter vragen gaan oproepen. Het Forum neemt het standpunt in dat de VI-regeling (mede) daarom niet op de voorgestelde wijze moet worden gewijzigd.