Op 1 april 2017 is als voorzitter van het Adviescollege levenslanggestraften  benoemd mevrouw mr. Rieke Samson-Geerlings. Mr. Samson komt uit het OM. Zij was eerder voorzitter van de Commissie die heeft gerapporteerd over ‘Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen. Van 1945 tot heden’.

In de Staatscourant van 14 juni zijn de namen bekend gemaakt van degenen die als gewone leden zitting nemen in het Adviescollege (voor een periode van vier jaar en eenmaal herbenoembaar):

  • de heer F.W.M. van Straelen (OM);
  • de heer A.M. Rikken (ZM);
  • de heer R.J.P. Rijnders (psychiater);
  • mevrouw K.M. ten Brinck (psycholoog);
  • mevrouw R.M. Letschert (tot 2016 directeur International Victimology Institute Tilburg,  thans rector magnificus Universiteit Maastricht)

Als plaatsvervangend leden zijn benoemd:

  • de heer W.J. Canton (psychiater);
  • de heer A.J. de Groot (psycholoog).

Als secretaris is benoemd:

  • mevrouw I.P.S. Cornelis (Ministerie van Justitie)