Op 13 september jl. liet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een Nieuwsbericht uitgaan met de kop

Nieuw beleid levenslang niet meer in strijd met de mensenrechten

Bij dit bericht zijn vier bijlagen gevoegd, waaronder:

Het Forum levenslang is van mening dat de tekst van het nieuwsbericht brief niet getuigt van respect voor de nog lopende rechtsgang, immers is het aan de Hoge Raad om uit de te maken of de straf wel of niet voldoet aan de eisen van het EVRM.

In de tweede plaats worden in het informatieblad voor medewerkers onwaarheden verspreid over de historie van de levenslange gevangenisstraf.

In de derde plaats heeft de staatssecretaris door wijziging van de Regeling Tijdelijk Verlaten van de Inrichting de oordelen van het Gerechtshof Den Haag  en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zonder nader motivering en zonder grond naast zich neergelegd.

Het Forum heeft tegen deze gang van zaken bezwaar gemaakt middels een brief aan de Staatssecretaris, waarvan u de inhoud hier vindt.