Op 29 mei en 18 december 2018 heeft Wiene van Hattum op uitnodiging van directie en pastoraat namens het Forum een bezoek gebracht aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Heerhugowaard. In deze inrichting verblijven momenteel 14 levenslanggestraften (al dan niet onherroepelijk veroordeeld).

Naar aanleiding van het eerste (kennismakings-) bezoek is vanuit de gestraften het initiatief genomen een enquête te houden over de levenscondities in de inrichting. Acht levenslanggestraften hebben deze enquête ingevuld. Zie hier het resultaat van de enquête. Opvallend is dat daarin unaniem wordt aangegeven dat er behoefte bestaat aan ‘meer begrip voor de uitzichtloosheid van de straf’.

Dit bericht, en de uitslag van de enquête, zijn tijdens het kennismakingsgesprek met de nieuwe hoofddirecteur van de DJI, de heer G.J.C.M. Bakker, op 5 december 2018, aan hem overgebracht.

Op 18 december heeft Wiene van Hattum  ̶  wederom op uitnodiging van directie en pastoraat  ̶  een tweede bezoek aan de p.i. Heerhugowaard gebracht. In de ochtend gaf zij een presentatie over ‘de levenslange gevangenisstraf’ aan o.m. stafleden, piw’ers en leden van de Commissie van Toezicht.

In de middag sprak zij met enkele levenslanggestraften. In dit gesprek is ingegaan op de vraag hoe aan ‘meer begrip voor uitzichtloosheid’ inhoud zou kunnen worden gegeven.

Zie hier het verslag van het bezoek van 18 december.

Met de inrichting is afgesproken dat op termijn een vervolgbezoek plaatsvindt.

 

W.F. van Hattum, 15 januari 2019